Супроводження бізнесу в Україніюридичне, бухгалтерське та кадрове супроводження бізнесу, консультація юриста, бухгалтера, кадровикаЗахист інтересів фізичних осіброзірвання шлюбу, стягнення аліментів, поділ майна, поновлення на роботі тощо
Розробка та аналіз договорів та інших юридичних документівскладання та аналіз договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг, виконання робіт та іншихПредставництво інтересів юридичних та фізичних осіб у судіпредставництво інтересів в господарських, адміністративних, загальних судах всіх інстанцій
Супроводження роботи з банкамиреєстрації кредитних договорів з нерезидентами, використання документарних операційСтягнення боргу в судовому порядкустягнення заборгованості (боргу) з юридичних осіб і фізичних осіб, на всіх етапах
Реєстраціяреєстрація юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, торгової марки, громадської організації і т.д.Представництво інтересів в МКАСпредставлення інтересів в Міжнародному Комерційному Арбітражному Суді при ТПП України
Ліквідаціяприпинення юридичної особи внаслідок ліквідації, ліквідація фізичної особи – підприємцяВизнання і виконання рішень іноземного суду на території України та за її межамивизнання і виконання рішення іноземного суду як на території України, так і за її межами

Представництво інтересів в МКАС при ТПП України

Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, компанії іноді стикаються з недобросовісними іноземними контрагентами, які відмовляються виконувати свої зобов'язання за контрактом належним чином.

Часто це призводить не тільки до втрати вигоди, на яку компанія розраховувала, укладаючи контракт, але і до застосування до компанії санкцій з боку державних органів.

У цьому випадку мова йде про пеню, що передбачена Законом України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», який далі для зручності буде іменуватися як «Закон».

Так, згідно ст. 1 і 2 Закону:

 - Виручка резидентів у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначених у контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, яка експортується, а в разі експорту робіт (послуг), прав інтелектуальної власності - з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Перевищення зазначеного терміну потребує висновку центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері економічного розвитку;

 - Імпортні операції резидентів, які здійснюються на умовах відстрочки поставки, у разі, коли така відстрочка перевищує 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується, потребують висновку центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері економічного розвитку;

При цьому Національний банк України має право встановлювати на термін до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що вказані в статтях 1 і 2 відповідного Закону і на цей момент, відповідно до Постанови Національного банку України № 116 від 14.05.2013, розрахунки за операціями, що передбачені статтями 1 і 2 Закону, повинні здійснюватися в термін, що не перевищує 90 календарних днів.

Відповідальність за порушення зазначених вище термінів передбачена статтею 4 Закону, згідно з якою порушення резидентами термінів, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України згідно валютного курсу Національного банку України на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).

Єдиний спосіб уникнути нарахування зазначеної вище пені - це звернутися з позовом до іноземного контрагента в Міжнародний комерційний арбітражний суд чи Морської арбітражної комісії при Торгово-Промисловій Палаті України.

Статтею 4 Закону прямо передбачено, що в разі прийняття до розгляду Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-Промисловій Палаті України позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом термінів, передбачених експортно-імпортними контрактами, терміни, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.

У разі прийняття судом рішення про відмову в позові повністю або частково або припинення (закриття) провадження у справі або, якщо позов було залишено без розгляду, терміни, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці терміни були зупинені.

Фахівці нашої компанії допоможуть відстояти Ваші права у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій Палаті України, стягнуть заборгованість з недобросовісного контрагента-нерезидента і допоможуть уникнути санкцій з боку державних органів.

Наші клієнти

hesburger
rocs
CreditEuropeBank
himom
cafe_dragee
db

Наши клиенты

hesburger
rocs
CreditEuropeBank
himom
cafe_dragee
db
Facebook Twitter Google+