Господарські спори

Відомо, що здійснення господарської діяльності є достатньо ризиковою, оскільки така діяльність здійснюється суб’єктами господарювання виключно на власний ризик, який нерідко пов’язаний із настанням відповідних негативних наслідків для такого суб’єкта господарювання. Так, наприклад, навіть сумлінний суб’єкт господарювання може стикатися із бездіяльністю та/або недобросовісністю свого контрагента під час виконання господарського зобов’язання. Крім того, нерідко виникають ситуації щодо захисту, зокрема, свого непорушного права власності від інших гравців ринку. 

У такому випадку, Перша Юридична стане на шлях захисту Ваших порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у суді господарської юрисдикції з таких категорій спорів:

 • cтягнення заборгованості у зв’язку із невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за господарськими зобов’язаннями;
 • оскарження рішень Антимонопольного комітету України;
 • корпоративні спори між засновниками, або між учасниками господарського товариства, або між засновником (акціонером) та учасником;
 • спори щодо права власності чи іншого речового права на майно (рухоме та нерухоме, в тому числі, землю);
 • справи у спорах про захист ділової репутації

Послуга включає в себе:

 • оцінку перспективності судової справи;
 • розробку плану захисту інтересів Клієнта;
 • складанн позовної заяви, відзиву на позовну заяву;
 • підготовку інших процесуальних документів;
 • досудове врегулювання спору;
 • представництво в суді;
 • представництво у виконавчому провадженні.