Отримати пропозицію
Програма

Нерезиденти

Організація бізнесу в Україні
Дізнатися про програму
Про програму

Що таке програма “нерезиденти”?

Повний комплекс послуг з організації та ведення бізнесу на українському ринку:
 • Маркетинговий аналіз ринку: конкуренти, цінова політика, канали та методи продажів, можливість конкурувати по продукту, можливість конкурувати по ціні
 • Повний комплекс робіт з відкриття компанії: вибір організаційно-правової форми та системи оподаткування, реєстрація юридичної особи, отримання необхідних ліцензій та дозволів.
 • Повне юридичне, бухгалтерське, кадрове супроводження діяльності бізнесу.
Отримати пропозицію
хто ми
First Legal
Українська юридична компанія, що спеціалізується на професійному наданні послуг для нерезидентів
Отримати пропозицію
Основна задача First Legal - комплексна підтримка інвесторів, які планують або вже ведуть діяльність на ринку України, а саме: надання широкого спектру юридичних, бухгалтерських, кадрових послуг, починаючи від вступної консультації та вирішення організаційних питань для старту вашого бізнесу і закінчуючи комплексним супроводженням господарської діяльності.
40+ спеціалістів з юридичних, податкових, бухгалтерських, кадрових питань
12 р. успішної роботи
250+ виконаних проєктів
165 корпоративних клієнтів
Маркетинговий аналіз ринку України
 • Розрахунок собівартості продукції в Україні
 • Визначення основних конкурентів
 • Аналіз товарів конкурентів
 • Аналіз цінової політики обраних конкурентів
 • Аналіз каналів і методів продажів конкурентів
 • Визначення можливості конкурувати по товару та ціні
 • Інформаційні довідки по ринку України
 • Аналіз обсягів продажів конкурентів та їхньої долі на ринку
Допомога в організації “Indirect Sales”
 • Пошук контрагентів (дистриб'юторських та інших компаній) під задачі замовника
 • Перевірка контрагента (репутація, платоспроможність, наявність потужностей для здійснення фізичної операції)
 • Проведення переговорів від імені замовника, погодження умов співробітництва
 • Розробка дистриб'юторських та інших зовнішньоекономічних договорів
 • Контроль та супроводження виконання контрагентом взятих на себе зобов'язань
Проведення пробного маркетингу
 • Завезти пробну партію товару
 • Сертифікувати й розмитнити
 • Підготувати цінову політику для українського ринку
 • Запропонувати ринку: поставити на полиці магазинів, зробити пропозицію для дистриб'юторських компаній, зробити пропозицію клієнтам В2В
 • Отримати результат, зробити аналіз, підготувати звіт замовнику
Відкриття компанії на ринку України
 • Консультування з питань створення компанії в Україні (вибір організаційно-правової форми, системи оподаткування і т.д.)
 • Розробка корпоративної структури, оптимізованої під вид діяльності на українському ринку
 • Створення компанії. Формування індивідуальних статутних документів з розподілом повноважень засновників і органів управління. Вибір організаційно-правової форми, системи оподаткування, місцезнаходження компанії та ін.) Реєстрація компанії
 • Придбання корпоративних прав у діючих компаніях України. Повне супроводження угоди
 • Отримання ліцензій та інших дозвільних документів
 • Оренда: земля, обладнання, приміщення. Юридична перевірка контрагента, об’єкту оренди. Підготовка документів і укладання договорів оренди
 • Купівля. Придбання активів (будівель, споруджень, землі, промислових активів, обладнання): Due Diligence, мінімізація ціни придбання, оптимізація оподаткування
 • Будівництво. Консультування з питань отримання вихідних даних для проектування будівництва об’єкта; отримання дозвільних документів для здійснення будівельних робіт, та/або введення збудованих об'єктів в експлуатацію. Договір підряду, договір авторського нагляду, договір технічного нагляду
 • Супроводження страхування бізнесу, майна, ризиків, працівників
Купівля та оренда активів
(земля, об’єкти нерухомості, обладнання, готовий бізнес тощо)
 • Підбір і пошук активу
 • Проведення due diligence об’єкта купівлі
 • Переговори з контрагентом
 • Комплексне супроводження процесу підготовки пакету документів про досягнуті домовленості (попередніх договорів, протоколів про наміри та ін.)
 • Податкова оптимізація купівлі/продажу
 • Комплексне супроводження угод
 • Супроводження угод з придбання корпоративних прав (акцій тощо). Структурування процесу
Кадрове супроводження підприємства
 • Підбір персоналу
 • Підготовка документів для офіційного оформлення працівників у штат
 • Найм співробітників. Дотримання всіх норм законодавства при прийомі співробітника на роботу (в т.ч. попереднє повідомлення податкових органів, медичний огляд)
 • Розробка трудових договорів. Посадових інструкцій. Внутрішніх положень конкретного об'єкта (положення з питань оплати праці, преміювання співробітників, нерозголошення комерційної таємниці)
 • Підготовка кадрових документів (розробка посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, накази про відпустки, відрядження, штатні розписи, накази на звільнення, накази та інші документи при нестандартному звільненні)
 • Організація процесу навчання персоналу
 • Організація інструктажів і отримання свідоцтва про проходження навчання з пожежної безпеки та охорони праці
 • Організація процесу скорочення персоналу
Бухгалтерське супроводження підприємства
 • Повне ведення бухгалтерського обліку
 • Підготовка документів для надання в банківські установи, в яких обслуговується або планує обслуговуватися Замовник на території України, необхідних для проведення банком операцій, пов'язаних із здійсненням Замовником господарської діяльності
 • Розрахунок суми обов'язкових платежів, передбачених законодавством України (в тому числі сум відповідних податкових платежів, заробітної плати та інших платежів персоналу Замовника, відрахувань до пенсійного фонду та соціальних фондів), а також підготовка відповідних платіжних документів
 • Взаємодія з банківськими установами (в тому числі за операціями, пов'язаними з веденням зовнішньоекономічної діяльності)
 • Підготовка та ведення первинної бухгалтерської документації, передбаченої законодавством України (в тому числі підготовка рахунків, актів, накладних, платіжних документів і т.д.), згідно з розробленою обліковою політикою та стандартами бухгалтерського обліку
 • Підготовка та подача обов'язкової звітності, передбаченої законодавством України (в тому числі до податкових органів, пенсійного фонду та інших соціальних фондів), термін подання якої, згідно із законодавством України, настає до дати припинення дії Договору
 • Безпосереднє відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку на підставі первинних документів (облік ведеться в ліцензійній бухгалтерській програмі 1С8), надання поточних консультацій
 • Реєстрація податкових накладних в податкових органах і перевірка реєстрації податкових накладних контрагентами (в разі необхідності)
 • Контроль за своєчасним здійсненням платежів компанії
 • Підготовка статистичної інформації з питань господарської діяльності підприємства
 • Підготовка фінансової консолідованої звітності
Податкове планування та супроводження податкових перевірок
 • Податкове планування. Зменшення податкового навантаження
 • Податковий аудит з уплати всіх видів податків та зборів
 • Юридичне супроводження перевірок податкових органів
 • Аудит якості бухгалтерського супроводження. Виявлення недоліків і мінімізація ризиків
 • Підготовка до податкової перевірки
 • Захист прав платників податків
 • Оскарження рішень податкових органів в адміністративному порядку та суді
Отримання необхідних ліцензій та дозвільних документів
 • Отримання ліцензії на виробництво та продаж лікарських препаратів
 • Отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами
 • Отримання ліцензії на торгівлю та зберігання палива
 • Отримання ліцензії на медичну практику, ліцензії на аптеку, акредитація медичного закладу
 • Отримання дозволу на початок будівельних робіт
 • Отримання ліцензії на будівельну діяльність
 • Реєстрація харчових потужностей у реєстрі Держпродспоживслужби
 • Отримання сертифікату відповідності та висновку СЕС у ДПСС на імпортні товари
 • Реєстрація та супроводження захисту виробництва патентованих продуктів
 • Супроводження та реєстрація виробників і розповсюджувачів програмного забезпечення
 • Отримання ліцензії на туроператорську діяльність
 • Та інші ліцензії
Інтелектуальна власність
 • Реєстрація торговельної марки
 • Патентування
 • Реєстрація нових об’єктів
 • Комерційна таємниця та конфіденційна інформація
 • Розробка оптимальної схеми використання товарного знаку. Забезпечення реалізації схеми
 • Супроводження судових процесів відносно захисту прав інтелектуальної власності
 • Розробка системи ліцензійних договорів
 • Захист ТМ. Досудовий і судовий захист
Організація взаємодії з перевіряючими та регламентуючими державними органами
 • Охорона праці. Підготовка до перевірки і супровід
 • Пожежні служби. Підготовка до перевірки і супровід
 • Безпека будівель і споруд. Підготовка та супроводження проходження перевірок
 • Держпродспоживслужба (Санітарноепідеміологічна). Підготовка та проходження перевірок
 • Податкові перевірки. Підготовка та проходження перевірок
 • Правове супроводження та допомога при здійсненні перевірок, виїмок документів та інших дій правоохоронних органів (МВС, прокуратури, СБУ, ДФС та ін.)
 • Супроводження перевірок інших контролюючих органів
Підготовка та супроводження договірної роботи
Розробка пакетів договорів за напрямками.
 • Оренда, лізинг
 • Купівля-продаж товарів, робіт, послуг. Поставка
 • Договори про виконання робіт (підряду) (в т.ч. будівельний підряд)
 • Транспортно-експедиційні
 • Договори позики, кредитні, фінансової допомоги
 • Трудові договори, контракти, колективні договори, договори аутсорсингу, аутстафінгу
 • Договори про забезпечення виконання зобов’язань (у тому числі, гарантія, застава, неустойка, порука)
 • Змішані договори
Організація та супроводження роботи з сертифікації та митного оформлення вантажів
 • Організація та проведення процедур митного оформлення вантажів
 • Організація та проведення процедур сертифікації товарів, що ввозяться
Супроводження логістичних операцій бізнесу
 • Підбір логістичних компаній
 • Розробка договорів зі складської та транспортної логістики
 • Супроводження логістичних процесів
Юридичне супроводження роботи з постачальниками
 • Юридичний аудит постачальника
 • Розробка зовнішньоекономічних договорів про поставку продукції
 • Юридичне супроводження в процесі укладання зовнішньоекономічних договорів (у т.ч. ведення переговорів)
 • Юридичне супроводження в процесі виконання зовнішньоекономічних договорів
Юридичне супроводження роботи з покупцями
 • Юридичний аудит контрагентів
 • Розробка договорів купівлі-продажу, поставки, дилерських договорів тощо
 • Розробка договорів про надання послуг, робіт
 • Юридичне супроводження інтересів Клієнта в процесі укладання договорів (у т.ч. ведення переговорів)
 • Юридичне супроводження інтересів Клієнта в процесі виконання умов укладених договорів
 • Побудова стратегії роботи та юридичне супроводження у напрямку «Захист прав споживачів»
Розвиток бізнесу за франчайзинговою схемою
 • Розробка договорів франчайзингу (комерційної концесії)
 • Пошук потенційних партнерів для франчайзингової мережі
 • Юридичний аналіз партнерів
 • Участь у переговорах та захист інтересів клієнта
 • Повне бухгалтерське, кадрове та юридичне супроводження всіх аспектів діяльності франчайзингової мережі
Вирішення спорів
((досудова та судова робота)
 • Представництво інтересів клієнта на етапі досудового врегулювання (Медіація)
 • Представництво інтересів клієнта в господарських спорах, пов'язаних з порушенням договірних зобов'язань контрагентами, та інших господарських спорах
 • Представництво інтересів клієнта в адміністративних спорах (в т.ч. вирішенні спорів, пов'язаних з неправомірними діями та рішеннями органів державної влади та місцевого самоврядування)
 • Здійснення представництва інтересів клієнта на стадії виконавчого провадження
 • Представництво інтересів клієнта в спорах про адміністративні порушення
 • Юридичне супроводження виконання судових рішень
Для працівниківнерезидентів компанії
 • Отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків
 • Оформлення запрошення на отримання візових документів
 • Отримання дозволу на роботу іноземця, продовження дозволу на роботу іноземця
 • Отримання посвідки на проживання (тимчасове, постійне), продовження посвідки на проживання
 • Супроводження в реєстрації місця проживання на території України
 • Оформлення страхового поліса
 • Продовження терміну перебування іноземця на території України
 • Реєстрація ФОП (фізична особапідприємець)
×
Отримати пропозицію

Залиште свої контактні дані для того, щоб з вами зв'язався наш фахівець і допоміг вам.