Создание и регистрация благотворительных фондов

Опубликовано Рубрики Новости

06 березня 2022 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України № 209 «Деякі питання державної реєстрації в умовах воєнного стану та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164», встановлено, що в умовах воєнного стану державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень проводиться державними реєстраторами, посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальними органами. Згідно наказу Міністерства юстиції України від 08 березня 2022 р. № 1083/5 на даний момент дозволяється проведення виключно таких реєстраційних дій:  Державна реєстрація створення благодійних організацій та громадських об’єднань;  Державна реєстрація змін до відомостей про благодійні організації, громадські об’єднання;  Державна реєстрація зміни керівника юридичної особи у зв’язку з його смертю;  Державна реєстрація зміни місцезнаходження юридичної особи;  Державна реєстрація органів державної влади, органів місцевого самоврядування, казенних підприємств, державних підприємств, комунальних підприємств, комунальних організацій (установ, закладів), державних організацій (установ, закладів);  Державна реєстрація зміни видів економічної діяльності фізичних осіб-підприємців. На даний момент, у період воєнний дій на території України, одним із актуальних питань являється, реєстрація благодійних організацій, (благодійних фондів) та громадських організацій. Компанія Перша Юридична пропонує Вам свої послуги, якщо Ви маєте на меті зареєструвати благодійний фонд, зареєструвати міжнародноий благодійний фонд, зареєструвати громадську організацію. Будь-яка реєстрація неприбуткової громадської організації вимагає знань та досвіду, що безумовно дасть стовідсоткову гарантію отримання результату в короткі терміни. Крім того, ми надаємо послуги з питань проведення будь-яких реєстраційних дій, які на даний момент проводять державні реєстратори при Міністерстві юстиції України. Для реєстрації благодійної організації (благодійного фонду) та громадської організації необхідний наступний перелік відомостей та документів:  Інформація про майбутнє найменування організації;  Інформація про юридичну адресу організації;  Інформація про засновників організації (копія паспорта та РНОКПП);  Інформація про склад правління/посадових осіб організації (копія паспорта та РНОКПП);  Інформація про основну мету діяльності організації;  Контактна інформація. Для більш детальної інформації можете зв’язатися з нами по телефону або написати нам на електронну адресу. Спеціалісти компанії Перша Юридична проконсультують вас і допоможуть вам провести усі реєстраційні дії.

06 марта 2022 вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины № 209 «Некоторые вопросы государственной регистрации в условиях военного положения и внесение изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 г. № 164», установлено, что в условиях военного положения государственная регистрация юридических лиц , физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и их обременений проводится государственными регистраторами, должностными лицами Министерства юстиции, его территориальными органами.

Согласно приказу Министерства юстиции Украины от 08 марта 2022 г. № 1083/5 на данный момент разрешается проведение исключительно следующих регистрационных действий:

 • Государственная регистрация создания благотворительных организаций и общественных объединений;
 • Государственная регистрация изменений в сведения о благотворительных организациях, общественных объединениях;
 • Государственная регистрация смены руководителя юридического лица в связи с его смертью;
 • Государственная регистрация смены местонахождения юридического лица;
 • Государственная регистрация органов государственной власти, органов местного самоуправления, казенных предприятий, государственных предприятий, коммунальных предприятий, коммунальных организаций (учреждений, учреждений), государственных организаций (учреждений, учреждений);
 • Государственная регистрация смены видов экономической деятельности физических лиц-предпринимателей.

На данный момент, в период военных действий на территории Украины, одним из актуальных вопросов является регистрация благотворительных организаций (благотворительных фондов) и общественных организаций.

Компания Первая Юридическая предлагает Вам свои услуги, если Вам необходимо зарегистрировать благотворительный фонд, зарегистрировать международный благотворительный фонд, зарегистрировать общественную организацию.

Любая регистрация неприбыльной общественной организации требует знаний и опыта, что, безусловно, даст стопроцентную гарантию получения результата в короткие сроки.

Кроме того, мы предоставляем услуги по проведению любых регистрационных действий, которые на данный момент проводят государственные регистраторы при Министерстве юстиции Украины.

Для регистрации благотворительной организации (благотворительного фонда) и общественной организации необходим следующий перечень сведений и документов:

 • Информация о будущем наименовании организации;
 • Информация о юридическом адресе организации;
 • Информация об учредителях организации (копия паспорта и РНОКПП);
 • Информация о составе правления/должностных лиц организации (копия паспорта и РНОКПП);
 • Информация об основных целях деятельности организации;
 • Контактная информация

Для более подробной информации Вы можете связаться с нами по телефону или написать нам по электронному адресу. Специалисты компании Первая Юридическая проконсультируют вас и помогут провести все регистрационные действия.

Автор: Александр Машталяр

Ведущий юрисконсульт First Legal, Киев


Еще Новости: