Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року.

      Одним із потужних напрямків діяльності нашої Юридичної Компанії є сфера зовнішньоекономічної діяльності, яка, здебільшого представлена експортом та імпортом товарів, капіталів та робочої сили; наданням суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб’єктам господарської діяльності (виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових тощо), орендними операціями тощо.

      Звісно, для здійснення кожного із видів зовнішньоекономічної діяльності необхідна наявність зовнішньоекономічного контракту, належним чином складеного та підписаного уповноваженими представниками його сторін (далі за текстом – контракт).

      Не дивлячись на передбачену законодавством України можливість для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності укладати контракт шляхом листування, в тому числі шляхом електронного листування, наші спеціалісти завжди наголошують на доцільності його укладення у письмовій формі у формі єдиного документу з наступних причин:  

1.Сторони контракту позбавляються можливості бути дезорієнтованими, що саме є предметом контракту. Зокрема, якщо мова йде про поставку товарів, то письмова форма контракту містить повну інформацію щодо найменування товару, його специфікацію (бренд/колір/розмір тощо), кількість, одиниця виміру тощо.

2.Завдяки встановленню ціни контракту,  а також порядку здійснення розрахунків між сторонами контракту постачальник отримує гарантію отримання оплати вартості товарів, та/або послуг, та/або робіт у встановлені контрактом строки, або, у разі прострочення здійснення покупцем (замовником) такої  оплати (у повному обсязі) – отримати суму заборгованості, а також стягнути штрафні санкції під час вирішення такого спору із винною стороною. При цьому, говорячи про переваги письмової форми контракту для покупця (замовника), то, безперечно, останній  отримує гарантію щодо отримання товару, та/або послуг, та/або результату виконаних робіт у чітко визначені строки., або, знову-ж таки, притягнути горе-виконавця до відповідальності у випадку прострочення їх надання.

3. Не менш важливим є факт встановлення у контракті порядку вирішення спорів у випадку їх виникнення між сторонами, зокрема, встановлюється повне найменування арбітражного суду, який вирішує такі спори, кількість арбітрів, мова розгляду спору у суді, найменування країни застосованого матеріального та процесуального права.

Отже, умови ділового співробітництва, які прописані у контракті детальним чином та, при цьому, викладені у чіткій відповідності до міжнародних договорів, та/або міжнародних звичаїв, рекомендацій, економлять часові ресурси клієнта Юридичної Компанії «Перша Юридична», який є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності (зокрема, наприклад, експортером, або імпортером товарів, або послуг) під час виконання умов контракту.

При цьому, не менш важливим питанням є дотримання процедури укладення контракту у відповідності до вимог міжнародного права. У даному випадку мова йде про проведення належної перевірки повноважень підписанта майбутнього контрагента контракту, а також організація процесу його безпосереднього підпису уповноваженими представниками сторін контракту та обмін його примірниками між сторонами.

Вибір Юридичної Компанії «Перша Юридична» є, безперечно, перевагою для клієнта з огляду на потужну команду знавців міжнародного права, а також чималий досвід кожного із них щодо складання проектів (драфтів) зовнішньоекономічного контракту з поставки товарів, та/або послуг, та/або робіт у відповідності до вимог міжнародного законодавства, базуючись на вимогах клієнта. Гарантуємо, що розпочавши плідну співпрацю із Юридичною Компанією «Перша Юридична», Ви залишитесь нашим клієнтом на тривалий час з огляду на професійний підхід до роботи із клієнтами  та оперативність надання їм юридичних послуг.