Врегулювання Спорів

Застосування механізмів досудового врегулювання спорів це найшвидший та найменш затратний спосіб вирішення конфлікту між сторонами договору мирним шляхом. В досудовому порядку можна спробувати вирішити спір без залучення спеціалістів (юриста, адвоката) й знайти взаємоприйнятне рішення шляхом перемовин.

Якщо ж шлях вирішення конфлікту шляхом перемовин не призводить до знаходження компромісу між сторонами, тоді потрібно формалізувати процес й переходити до інших досудових шляхів захисту своїх порушених прав, якими в Україні є претензійний порядок та відносно новий спосіб – медіація, яка є особливою позасудовою процедурою врегулювання конфлікту (спору), що регулюється спеціальним законом України «Про медіацію» № 1875-IX від 16 листопада 2021 року. Ми ж пропонуємо детальніше розглянути в цій статті деякі особливості найбільш поширеного в українській практиці способу досудового врегулювання спору шляхом пред’явлення претензії. 

За загальним правилом учасники господарських відносин, що порушили майнові права або законні інтереси інших суб’єктів, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення їм претензії чи звернення до суду. Претензійний порядок захисту своїх порушених прав є додатковим засобом правового захисту, і його використання, зазвичай, є добровільним, однак, в деяких випадках, прямо передбаченим законами, використання такого засобу є обов’язковим. 

В основному такі обов’язкові норми містяться в міжнародних договорах України, ратифікованих Верховною Радою України, які, відповідно до статті 19 закону України від 29 червня 2004 року № 1906-IV «Про міжнародні договори України» є частиною національного законодавства. І навіть більше, якщо в таких договорах встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного договору. Так, як приклад, можна навести статтю 31 Конвенції про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, згода на обов’язковість якої надана Верховною Радою України шляхом приєднання до неї відповідно до закону від 17 грудня 2008 року N 685-VI. В цій статті чітко зазначено, що особа, яка має право на отримання пошкодженого багажу або вантажу, повинна надіслати перевізнику претензію негайно після виявлення пошкодження й не пізніше семи днів з дати отримання зареєстрованого багажу й чотирнадцяти днів з дати отримання вантажу. За відсутності претензій у згадані вище строки жодні позови проти перевізника не приймаються, крім випадку обману з боку останнього. 

Порядок пред’явлення претензії та вимоги до неї регламентуються статтею 222 Господарського кодексу України. Так, у претензії мають зазначатися:

  • повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та особи (осіб), якій претензія пред’являється;
  • дата пред’явлення і номер претензії;
  • обставини, на підставі яких пред’явлено претензію;
  • докази, що підтверджують ці обставини;
  • вимоги заявника з посиланням на нормативні акти;
  • сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці;
  • платіжні реквізити заявника претензії, а також перелік документів, що додаються до претензії. 

Слід зазначити, що всі документи, що підтверджують вимоги заявника, додаються в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях. Документи, які є у другої сторони, можуть не додаватися до претензії, але про це потрібно заявити в тексті претензії. Також потрібно не забути додати до претензії окремі розрахунки неустойки, понесених збитків (якщо такі вимоги заявляються в претензії), а також висновки експертів, покази свідків та інші матеріальні докази (за наявності).

Невиконання чи неналежне виконання умови обов’язкового досудового порядку врегулювання спору (строків, порядку здійснення тощо) може призвести до повернення позовної заяви суддею. Таке право судді міститься в статті 174 Господарського процесуального кодексу України. Враховуючи це, юридична фірма «ПЕРША ЮРИДИЧНА» рекомендує не нехтувати якісним правовим супроводженням й звертатися за консультацією відразу, як тільки дізналися про порушення свого права, ще на етапі вибору можливого способу захисту своїх прав щоб не здійснити непоправних помилок, ціна яких може бути високою, чи не пропустити важливих процесуальних строків, після спливу яких судовий захист вже буде взагалі неможливий чи сильно ускладнений.

Перевагами звернення за послугами в консалтингову компанію «FIRST LEGAL», яка розташована в місті Київ, ще до стадії судового розгляду спору є те, що ваша справа потрапить до рук професіоналів високого ступеню, які не залишать поза увагою найменші дрібниці ситуації, що склалася. При цьому якнайшвидше отримати консультацію чи найняти юристів та адвокатів в Києві та Україні для якісного супроводження можна онлайн, зайшовши на сторінку сайту юридичної фірми «ПЕРША ЮРИДИЧНА», чи зателефонувати за номерами телефону, розміщеними на сайті. Про клієнтоорієнтованість юридичної фірми «FIRST LEGAL» та високу якість свідчать чисельні відгуки клієнтів, які можуть поповнитися й вашим відгуком, складеним за результатами отриманих послуг. Не баріться, звертайтеся й ми вам допоможемо!