Отримання посвідки на проживання (тимчасової, постійної) продовження посвідки на проживання

Отримання посвідки на проживання (тимчасової, постійної), продовження посвідки на проживання

Іноземці та особи без громадянства (далі – «Іноземці»), які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово перебувати на території країни. Термін перебування і режим поїздок (візовий / безвізовий) визначається міжнародними угодами між Урядами країн. Приміром, громадянин Франції може перебувати на території України до 90 днів протягом 180 днів, громадянин Сербії – до 30 днів протягом 60 днів, Гонконгу (Китай) – до 14 днів.

За недотримання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон України, настає адміністративна відповідальність у вигляді попередження або штрафу: від 30 до 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, що у грошовому виразі становить 510-850 грн.

За недотримання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в Україні можливі також депортація і заборона на в’їзд на територію України.

Тому дуже важливо оформити посвідку на проживання: документ, який дозволяє довгострокове перебування на території України.

Наша компанія пропонує Вам послуги з супроводу отримання / продовження посвідки на проживання (постійного або тимчасового), в залежності від наявних на це підстав.

Допомога професіоналів допоможе Вам заощадити час на вивчення законодавства, підготовку документів і спілкування з уповноваженими органами.

Існує 2 види посвідки на проживання: тимчасова та постійна. Відмінності, підстави та необхідні документи для отримання, наведені нижче:

 Тимчасова посвідка на проживанняПостійна посвідка на проживання
Підстави для отримання-працевлаштування в українській компанії;-іноземець бере участь у проектах міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку;-проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності на запрошення релігійної організації за погодженням з відповідним державним органом;-участь у діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних одиницях громадських організацій іноземних держав, зареєстрованих в установленому законодавством порядку;-робота в представництвах іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні;-робота у філіях або представництвах іноземних банків зареєстрованих в установленому законодавством порядку;-здійснення культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановленими міжнародними договорами, участь в міжнародних та регіональних волонтерських програмах, участь у діяльності волонтерських організацій;-кореспонденти та представники іноземних ЗМІ;-іноземці, які прибули на навчання;-возз’єднання сім’ї з громадянами України, шлюб з громадянами України;-члени сім’ї іноземця, які отримали тимчасову посвідку  -особи, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України в іноземній конвертованій валюті на суму, не менше 100 (ста) тисяч доларів США, зареєстровану в установленому законодавством порядку;-діячі науки і культури, імміграція яких відповідає інтересам України;-висококваліфіковані спеціалісти і робітники, гостра потреба в яких є відчутною для економіки України;-брати і сестри, дідусі та бабусі, онуки й онучки громадян України;-особи, які раніше перебували в громадянстві України;-батьки, чоловік (дружина) іммігранта, його неповнолітні діти;-особи, які безперервно проживали на території України протягом 3 років з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;-один з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким він перебуває у шлюбі більше 2 років, є громадянином України, дітям і батькам громадян України;-особи, що є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України;-особи, які мають право на отримання громадянства України за територіальним походженням;-особи, імміграція яких становить державний інтерес для України;-закордонні українці, подружжя закордонних українців, їх діти у разі їх спільного в’їзду та перебування на території України;-іноземці та особи без громадянства, які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно проживали на території України і після прийняття рішення про припинення громадянства України залишилися постійно проживати на її території, вважаються постійно проживають в Україні.
Необхідні документи-заява;-віза (у деяких випадках);-паспорт;-переклад паспорту на українську мову, належним чином завірений;-4 фото ( 3,5Х4,5 см);-оригінал та копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);-медичний поліс;-квитанція про сплату державного мита.-заява;-копія дозволу на іміграцію;  -віза (в деяких випадках)-паспорт;- переклад паспорту на українську мову, належним чином завірений;-4 фотографии (3,5Х4,5 см);-копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру);-квитанція про сплату державного мита.
Термін отримання7 (сім) днів15 (п’ятнадцять) днів
Термін діїВидається терміном до 1 (одного) року та підлягає продовженню кожен рік.НеобмеженийПідлягає обміну у випадку досягнення іноземцем 25- та 45-річного віку .