Супровід бізнесу в Україні

Юридична компанія «Перша Юридична» надає послуги українському бізнесу з 2008 року. Основним напрямком нашої діяльності є комплексне супроводження суб’єктів господарювання (аутсорсинг) в Україні, а саме: юридичне супроводження, бухгалтерське супроводження та кадрове обслуговування.

Юридична компанія «Перша Юридична» пропонує Вам кваліфіковану допомогу для старту Вашої діяльності в Україні. Наші фахівці допоможуть з визначитися найбільш вдалою організаційно-правовою формою ведення бізнесу в Україні (виходячи з бізнес-плану клієнта), системою оподаткування та вирішенням багатьох інших «рутинних» питань в процесі господарської діяльності.

Пропозиція з супроводу бізнесу в Україні також цікава клієнтам, які вже давно ведуть господарську діяльність, проте мають намір зосередитися на розширенні бізнесу, пошуку нових клієнтів, розширенню ринку збуту тощо. В такому разі фахівці Юридичної компанії «Перша юридична» професійно візьмуть на себе вирішення усіх формальних питань з супроводу Вашого бізнесу.

Умови співпраці: разові послуги або комплексна підтримка бізнесу «від А до Я».

ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД БІЗНЕСУ

Юридичній частину супроводу бізнесу ми приділяємо найбільше уваги. Послуги, що можуть входити до юридичного супроводу бізнесу в Україні:

 • усні та письмові консультації з питань цивільного, господарського, податкового, трудового права, права інтелектуальної власності, цивільного та господарського процесу, а також з інших юридичних питань;
 • юридичні консультації, пов’язані з митним оформленням імпортованого або експортованого товару;
 • підготовку та аналіз документів, підготовку юридичних висновків за результатами аналізу таких документів;
 • підготовку юридичних консультацій з питань оформлення правовідносин з контрагентами;
 • перевірка контрагентів, включаючи попередню перевірку контрагента за відкритими реєстрами (Державному реєстрі боржників, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Державому реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), аналіз отриманої інформації, а також перевірку повноважень уповноважених осіб на підписання договорів;
 • представництво інтересів клієнта у взаємовідносинах з державними органами;
 • консультаційні та представницькі юридичні послуги з реєстрації, внесення змін до статутних та реєстраційних документів та припинення господарської діяльності;
 • участь у переговорах з контрагентами клієнта з метою оперативного надання юридичних консультацій;
 • представництво інтересів у судах будь-якої інстанції, третейських судах та у Міжнародному комерційному арбітражі при Торгово-промисловій палаті України.

А найважливішим є те, що клієнт самостійно приймає рішення про обрання тих чи інших послуг, які входитимуть по юридичного обслуговування.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СУПРОВІД БІЗНЕСУ

Юридична компанія «Перша Юридична» пропонує юридичним особам та фізичним особам-підприємцям допомогу у веденні бухгалтерського обліку у вигляді комплексного бухгалтерського обслуговування або у вигляді разових послуг і консультацій.

Наші послуги допоможуть Вам істотно заощадити кошти: на виплаті заробітної плати і пов’язаних з нею платежів (так як у Вас відпаде необхідність наймати і утримувати власного бухгалтера або штат бухгалтерів), а також на придбання бухгалтерських програм та їх обслуговуванні. Крім того, ми працюємо у тісному взаємозв’язку з клієнтом, вникаючи в тонкощі бізнес-процесів, оскільки розуміння особливостей господарської діяльності «життєво» необхідно для якісного надання такого роду послуг. Отриману ж від клієнта інформацію ми розглядаємо як конфіденційну і не допускаємо її розголошення третім особам.

Зауважимо, що послуги з бухгалтерського обслуговування будуть цікаві фізичним особам-підприємцям, оскільки навіть ведення спрощеного бухгалтерського обліку часто забирає чимало сил і часу, які можуть бути спрямовані на більш актуальні речі – ведення і розвиток власного бізнесу.

 Бухгалтерське обслуговування включає, зокрема, наступні послуги:

 • безпосереднє відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку на підставі первинних документів (облік ведеться в ліцензійній бухгалтерській програмі 1С8), надання відповідних поточних консультацій;
 • облік основних засобів (амортизація та їх оприбуткування);
 • підготовку, ведення та систематизацію первинної бухгалтерської документації, передбаченої законодавством України (у тому числі підготовка рахунків, актів, накладних, платіжних документів і т.д.);
 • реєстрацію податкових накладних у податкових органах та перевірка реєстрації податкових накладних контрагентами (у разі необхідності);
 • складання і подачу обов’язкових звітностей у встановлені терміни, розрахунок і оплату податків та інших відрахувань;
 • перевірка контрагентів (за реквізитами) за даними баз податкової служби на предмет їх реєстрації як платника податків (в т.ч. ПДВ, якщо в цьому є необхідність);
 • взаємодія з банком (у тому числі за операціями, пов’язаними з веденням зовнішньоекономічної діяльності, підготовка та проведення платіжних доручень тощо).

Після завершення співпраці всі документи передаються клієнту з детальним описом разом з інформаційною базою бухгалтерської програми 1С8 за весь період ведення бухгалтерського обліку.

КАДРОВИЙ СУПРОВІД БІЗНЕСУ

Кадровий супровід, зокрема, включає в себе:

 • розробку штатного розкладу, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку, складання графіків відпусток, зразків заяв, табелів обліку робочого часу, наказів та інших поточних кадрових документів;
 • складання і укладення з працівниками трудових договорів, договорів про конфіденційність, договорів про матеріальну відповідальність;
 • заповнення трудових книжок і формування особистих справ працівників;
 • оформлення і ведення журналів реєстрації наказів, книги обліку трудових книжок і вкладишів до них;
 • організацію та контроль кадрового документообігу;
 • поточне консультування (як усне, так і письмове) з кадрових питань.

ПЕРЕВАГИ ПОВНОГО СУПРОВОДУ БІЗНЕСУ КОМПАНІЇ В ЮРИДИЧНІЙ КОМПАНІЇ «ПЕРША ЮРИДИЧНА»

– увесь комплекс послуг надається в одному місці;

– закріплений за клієнтом менеджер;

– постійний зв’язок та підтримка;

– надійність і впевненість в злагодженій роботі.

Юридична компанія «Перша юридична» – ми надаємо послугу з повного та комплексного супроводу бізнесу в Україні.