Представництво інтересів в МКАС

Послуга представництва інтересів клієнта у Міжнародному комерційному арбітражному суді перш за все актуальна для сторін зовнішньоекономічного контракту (договору), однією із сторін якого є нерезидент України, тобто коли хоча б одна із сторін спору знаходиться (зареєстрована) за кордоном. 

Разом з тим згідно Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України (далі також – МКАС при ТПП України) до МКАС при ТПП України також можуть бути передані за угодою сторін спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об’єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб’єктами права України.

Під угодою сторін мається на увазі арбітражна угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер чи ні. Зазвичай арбітражну угоду називають арбітражним застереженням, адже така арбітражна угода частіше за все викладається окремим розділом у зовнішньоекономічному контракті (як застереження), рідше – як окрема угода сторін. 

При цьому в такому арбітражному застереженні зовнішньоекономічного контракту (договорі) сторони такого контракту, як правило, завчасно визначають арбітражний суд, який буде вирішувати спір, процесуальне та/або матеріальне законодавство, згідно якого буде вирішуватися спір, кількість арбітрів (суддів), а також обирають мову арбітражного розгляду. 

Безперечно, що перш ніж звертатися до відповідного арбітражного суду, що визначений відповідною арбітражною угодою, сторони, як правило, вчиняють дії по доарбітражному (досудовому) врегулюванню спору, що виник. Однак це не є обов’язком сторін, якщо інше не визначено у зовнішньоекономічному договорі.

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України – є самостiйною постiйно дiючою арбiтражною установою (третейським судом), що здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з Законом України «Про мiжнародний комерцiйний арбiтраж», яким затверджено Положення про нього, а також згідно Регламенту МКАС при ТПП України.

Перш ніж звернутися до у МКАС при ТПП, важливо:

 1. Проаналізувати зовнішньоекономічний договір, укладений між учасниками зовнішньоекономічної діяльності на предмет наявності в ньому арбітражної угоди/застереження. Адже у випадку відсутності такої, спір може бути передано на вирішення державного суду одієї із сторін зовнішньоекономічного договору (контракту) за процесуальним законодавстом країни місцезнаходження суду, що може бути досить проблематичним як з позиції фактичної участі у такому судовому процесі, так і з значними витратами на правову допомогу юриста (адвоката) під час вирішення такого спору.
 2. Проаналізувати зовнішньоекономічний договір (контракт) на предмет аналізу його істотних умов (предмету, строків виконання зобов’язань, оплати, наявності штрафних санкцій, тощо), а також проаналізувати інші документи, які складалися сторонами під час виконання зовнішньоекономічного договору (акти наданих послуг/робіт, товарно-траснпортних накладних про відвантаження товару, митні декларації, тощо).
 3. Дослідити чи складалися між сторонами інші документи, які можуть мати важливе значення під час вирішенн спору у арбітажному суді (зокрема, письмове листування між сторонами, тощо), чи вживалися сторонами зовнішньоекономічного договору заходи по доарбітражному (досудовому) врегулюванню спору.
 4. Визначити стратегію захисту інтересів клієнта за результатом аналізу отриманої інформації та/або документів від клієнта.

Представництво інтересів клієнта у Міжнародному комерційному арбітражному суді при ТПП України (за умови якщо юрист або адвокат здійнює представництво інтересів клієнта – позивача) полягає у:

 • підготовці (написанні) позовної заяви, вимоги до якої чітко визачені Регламентом МКАС при ТПП України;
 • формуванні пакету документів (доказів), що підтверджують (обрунтовують) вимоги клієнта;
 • здійсненні розрахунків штрафних санкцій згідно умов зовнішньоекономічного контракту;
 • забезпечення (організація) отримання легалізованих у встановленому законодавством порядку документів на представництов інтересів клієнтау МКАС при ТПП України;
 • інформування клієнта про розмір реєстраційного збору та арбітражного збору, залежно від ціни позову, інші додаткові витрати сторін;
 • подання позову до МКАС при ТПП України та його реєстрація;
 • повний супровід інтересів клієнта під час розгляду справи у МКАС при ТПП України (в т.ч. участь юриста або адвоката у судових засіданнях під час розгляду справи в арбітражі);
 • підготовка процесуальних документів під час розгляду справи у МКАС при ТПП України (клопотань, заяв, тощо).
 • отримання арбітражного рішення;
 • подання заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення МКАС при ТПП України у випадку відсутності згоди відповідача на добровільне виконання арбітражного рішення.

Насправді послуга з представництва інтересів клієнта у МКАС при ТПП України залежить від фактичних обставин справи, які є індивідуальними а також від дій сторін спору під час його вирішення у арбітражі.

Юридична компанія «Перша юридична» успішно працює на ринку надання юридичних послуг у місті Києві з 2008 року. Компанія «FirstLegal» має у своєму складі юристів, адвокатів, які мають досвід представництва інтересів у МКАС при ТПП України, які, злкрема, зможуть надати Вам якісні консультації з питань, що стосуються розгляду справ у МКАС при ТПП України. Для цього Ви можете скористатися телефоном або також для отримання відповіді на своє запитання Ви можете скористатися формою для зворотнього зв’язку на нашому сайті.