Отримання сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили)

Однією із проблем, з якою може зіштовхнутись український бізнес – це неможливість виконання своїх зобов’язань за договором перед контрагентом, податкових зобов’язань по сплаті податків та/або інших обов’язків, у зв’язку із настанням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

В Україні саме поняття форс-мажорних обставин, регулюється Законом України № 671/97-ВР від «Про торгово-промислові палати в Україні» в редакції  від 01.01.2016 року. Згідно пункту 2 статті 141  даного Закону «Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами». 

Засвідчення форс-мажорних обставин та видача Сертифіката про настання таких обставин, відноситься до компетенції Торгово-промислової палати України (далі по тексту – ТПП) та уповноважені регіональні органи ТПП. Згідно Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (по тексту – Регламент), за  зверненням суб’єктів господарської діяльності (юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) та будь-яких фізичних осіб, окремо, по кожному окремому договору, окремим податковим та/або іншим зобов’язанням/обов’язком,  виконання яких настало згідно з умовами договору (контракту, угоди та ін.), законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим  через наявність зазначених обставин, видають даний сертифікат.  

Для більшої вашої зручності та для збереження вашого часу Юридична компанія Перша Юридична надає кваліфіковану допомогу з юридичного супроводження засвідчення Форс-мажорних обставин та отримання Сертифікату про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).  

Перелік необхідних документів, для отримання сертифіката про настання форс-мажорних обставин:

  • Заява за формою встановленою Регламентом ТПП України, подається за підписом керівника підприємства, організації з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням – довіреною особою. Заява фізичної особи подається за  її підписом особисто або  за її дорученням – довіреною особою;
  • належним чином завірена копія договору, угоди, контракту (з усіма доповненнями та змінами) або копія нормативного акту, за яким виникли зобов’язання, документ, який буде підтверджувати його настання, обсяг, період;
  • дані заявника про обсяг виконання зобов’язань;
  • дані заявника про обсяги невиконаних зобов’язань;
  • документ, який буде підтверджувати те, що інша сторона повідомлена про настання форс-мажорних обставин;
  • оригінали документів компетентних державних органів, що підтверджують обставин, на які потрібно посилатися, день та час їх настання – при необхідності.

Вартість послуги –  від 1 500 грн.

Термін виконання:

7 робочих днів – у разі подання відповідної заяви суб’єктом підприємницької діяльності;

21 робочий день – у разі подання заяви фізичною особою.

Ви можете зв’язатися з нами по телефону або ж заповнити електронну форму і ми передзвонимо Вам найближчим часом!