Спори щодо поділу спільного майна подружжя

Представництво інтересів подружжя під час розгляду сімейних спорів у суді є найбільш популярним напрямом діяльності Юридичної Компанії «Перша Юридична». Відзначимо, що наша компаніянадає послуги із судового представництва інтересів клієнта з 2008 року.

Однією із категорій справ з-серед сімейних спорів є спори щодо поділу спільної сумісної власності подружжя, набутої під час подружнього життя або під час фактичного проживання подружжя однією сім’єю.

Питання щодо порядку поділу спільного майна набуває актуальності внаслідок прийнятого подружжям (або одним із подружжя) рішення про розлучення. Нерідко, чоловік та дружина не досягають обопільної згоди щодо умов та порядку поділу спільного майна. У зв’язку з чим виникає необхідність звернення до фахівців за правовою допомогою.

Після звернення до нашої Компанії, наші спеціалісти проводять детальний правовий аналіз усієї маси нерухомого майна, яке подружжя (або один із подружжя) прагне поділити між собою. Після цього, ми надаємо правовий висновок щодо законної приналежності клієнту окремих об’єктів такого майна на праві особистої приватної власності, та/або його права володіти та розпоряджатися окремо визначеною часткою майна з-поміж спільної сумісної власності подружжя. Крім того, досвід Юридичної Компанії «Перша Юридична» доводить результативність організації та проведення переговорів між подружжям для ефективного поділу їх спільного майна.

Ми пропонуємо Клієнтам надання комплексної послуги з поділу спільної сумісної власності у судовому порядку, що включає до себе:

  • Правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;
  • Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта у суді, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;
  • Формування пакету документів для звернення до суду із цивільним позовом;
  • Складання цивільного позову про поділ майна;
  • Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду судом першої інстанції позовної заяви, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка необхідних процесуальних документів для успішного розгляду Вашої справи у суді тощо.
  • У випадку необхідності, надання покрокової інструкції щодо порядку виконання рішення суду, або представництво інтересів клієнта під час процедури виконавчого провадження.

У разі необхідності, наші спеціалісти також представляють інтереси клієнта під час розгляду судової справи як у суді першої інстанції, так само й у суді апеляційної, та/або касаційної інстанцій.

          Звертаючись до Юридичної Компанії «Перша Юридична» з метою отримання правової допомоги щодо поділу спільного майна подружжя, наші фахівці гарантують максимальне врахування Ваших інтересів, надання кваліфікованої допомоги, що базується на нормах чинного законодавства України з урахуванням актуальної судової практики з питання розподілу спільного майна подружжя.