Кадровий супровід бізнесу

Для підприємницької діяльності в Україні характерно те, що невеликі та середні компанії найчастіше розглядають кадрове діловодство як другорядне або навіть зовсім непотрібне завдання, до якого часто «не доходять руки». Це виявляється у тому, що у підприємстві кадровий облік веде або безпосередньо керівник, чи один зі співробітників на додаток до своїх основних обов’язків. Як перший, так і другий випадок часто призводить до того, що кадровий облік ведеться фрагментарно та з грубими порушеннями законодавства України.

Зауважимо, що такий підхід до кадрового обліку у компанії, як правило, зберігається або до першої серйозної суперечки з незадоволеним працівником, або до першої перевірки профільного контролюючого органу з притягненням компанії до фінансової відповідальності, а керівника — до адміністративної або у виняткових випадках до кримінальної відповідальності.

Щоб уникнути зазначених вище неприємностей, навіть за незначної кількості співробітників бажано сприймати кадрові питання всерйоз і або включити до штату окремого фахівця з кадрових питань, або залучити фахівця на умовах аутсорсингу.

Аутсорсинг — відносно новий інструмент української кадрової політики. Передбачає залучення зовнішніх виконавців до виконання деяких бізнес-процесів компанії. Іншими словами, це передача завдань (найчастіше неосновних) підряднику.

Плюси Аутсорсингу:

  • дозволяє знизити витрати;
  • компенсує відсутність необхідного досвіду всередині організації;
  • можливість отримати досвід/знання на основі практики підрядника;
  • передає «на бік» ризики помилок та витрати на їх усунення (гарантія, що постачальник сам закриє помилку).

Неминуча постає питання: “Чи вигідний аутсорсинг?”. Ви купуєте послугу з виконання певних функцій, не несучи витрати, що неминуче пов’язані зі змістом підрозділу. Аутсорсингові працівники виключені з премії та тренінгових програм, З/П з аутсорсу на 8-10% нижче, ніж для постійного штату на цих позиціях (дослідження).

Всі функції, пов’язані з підготовкою та оформленням кадрових документів відповідно до вимог законодавства України, візьмуть на себе експерти “Перша Юридична”, FirstLegal, забезпечивши повне ведення кадрового діловодства компанії-клієнта.

Кадровий супровід, у тому числі включає:

— Консультування з широкого спектру питань з трудового законодавства, що стосується регулювання трудових правовідносин;

— консультування з питань найму та звільнення персоналу;

— розробку трудових контрактів, колективних трудових договорів, договорів про конфіденційність, договорів щодо матеріальної відповідальності, штатного розкладу, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку та внутрішньої документації компаній, необхідної для супроводу кадрового діловодства;

— складання графіків відпусток, зразків заяв, табелів обліку робочого часу, наказів та інших поточних кадрових документів;

— документальне оформлення прийому працівників до штату компанії, переведення, преміювання, звільнення;

— заповнення трудових книжок (у разі потреби) та формування особових справ працівників;

— оформлення та ведення журналів реєстрації наказів;

— організацію та контроль за кадровим документообігом;

— поточне консультування (як усне, так і письмове) з кадрових питань.

З нами ви зможете більше не відволікати свої сили на кадрові питання, знаючи, що ними займаються компетентні фахівці, і зосередитись на вирішенні інших важливих завдань, повністю занурившись у ділові питання вашого бізнесу. Усі функції, пов’язані з підготовкою та оформленням кадрових документів відповідно до вимог законодавства України, візьмуть на себе експерти “Перша Юридична”, FirstLegal, забезпечивши повне ведення кадрового діловодства компанії-клієнта за цілком прийнятну плату.