Спори, пов’язані із стягненням аліментів        

Юридична Компанія «Перша Юридична» володіє значним досвідом з представництва інтересів клієнта під час розгляду спорів, пов’язаних із стягненням аліментів. Вибір нашої Компанії є перевагою для клієнта, зважаючи на наступне:

1.         Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року;

2.         Фахівці нашої Компанії мають значний досвід представництва інтересів клієнтів у суді з питань розгляду сімейних спорів, в тому числі, з питань, пов’язаних із стягненням аліментів;

3.         Фахівці нашої Компанії здійснюють супровід процедури виконання рішення суду по справах із розгляду судових спорів, зокрема, спорів, пов’язаних із стягненням аліментів.

Прийняття подружжям рішення про розлучення має наслідком необхідність вирішення питання щодо утримання їх спільної дитини. Здебільшого, зацікавленою особою є той із подружжя, з ким залишається проживати така спільна дитина. У випадку неможливості досягнення подружжям добровільної згоди щодо умов та порядку утримання дитини, законодавство України передбачає можливість примусового стягнення аліментів у судовому порядку.

           Впевнені, що лише наявність досвіду адвоката, хто представляє інтереси клієнта під час розгляду судової справи, має наслідком дотримання матеріальних інтересів дитини у найкращий спосіб. У даному випадку мова йде про розмір аліментів, які стягувач (клієнт) має право стягнути у судовому порядку. Адже, чинне законодавство України встановлює лише мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину. У той же час, допускається збільшення розміру аліментів, за відповідною заявою стягувача під час розгляду справи у суді. Правовою підставою є надання до суду  належних  доказів щодо фактичного отримання боржником більшого розміру доходу, ніж його задекларований розмір. Вищевказане питання є безперечною компетенцією фахівців Юридичної Компанії «Перша Юридична».

Отже, Юридична Компанія «Перша Юридична» пропонує наступний комплекс послуг із розгляду спорів, пов’язаних із стягненням аліментів:

  • Правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;
  • Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;
  • Формування пакету документів для звернення до суду із цивільним позовом;
  • Складання цивільного позову стягнення аліментів;
  • Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду судом першої інстанції позовної заяви, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка необхідних процесуальних документів для успішного розгляду Вашої справи у суді тощо;
  • Надання покрокової інструкції щодо порядку виконання рішення суду, або, за додатковим запитом клієнта, представництво інтересів клієнта під час процедури виконавчого провадження.

У разі необхідності, наші спеціалісти також представляють інтереси клієнта під час розгляду судової справи як у суді першої інстанції, так само й у суді апеляційної, та/або касаційної інстанцій.

Звертаючись до Юридичної Компанії «Перша Юридична» з необхідністю надання правової допомоги з стягнення аліментів, наші спеціалісти гарантують клієнту захист інтересів дитини у найкращий спосіб. Адже дитина – є найвищою цінністю, інтереси якої мають бути дотримані, передусім, обома батьками.