Бухгалтерське обслуговування

  В організації господарської діяльності важливе місце займає її бухгалтерське супроводження. Зауважимо, що якісний бухгалтерський облік – це не механічне відображення результатів господарської діяльності підприємства, а, в першу чергу, аналіз суті господарських операцій підприємства (підприємця) та їх подальше коректування, якщо в цьому виникає необхідність. А оперативний аналіз грошових потоків підприємства дозволить побачити картину ефективності використання грошових коштів в цілому.

  Наша компанія пропонує юридичним особам та фізичним особам-підприємцям допомогу у веденні бухгалтерського обліку у вигляді комплексного бухгалтерського обслуговування або у вигляді разових послуг і консультацій.

  При цьому наші послуги допоможуть Вам істотно заощадити кошти: на виплаті заробітної плати і пов’язаних з нею платежів (так як у Вас відпаде необхідність наймати і утримувати власного бухгалтера або штат бухгалтерів), а також на придбання бухгалтерських програм та їх обслуговуванні. Крім того, ми працюємо у тісному взаємозв’язку з клієнтом, вникаючи в тонкощі бізнес-процесів, оскільки розуміння особливостей господарської діяльності «життєво» необхідно для якісного надання такого роду послуг. Отриману ж від клієнта інформацію ми розглядаємо як конфіденційну і не допускаємо її неправомірного розголошення третім особам.

  Також зауважимо, що наші послуги з бухгалтерського обслуговування будуть, в першу чергу, цікаві фізичним особам-підприємцям, оскільки навіть ведення спрощеного бухгалтерського обліку часто забирає чимало сил і часу, які можуть бути спрямовані на більш актуальні речі – ведення і розвиток власного бізнесу.

 Бухгалтерське обслуговування включає, зокрема, наступні послуги:

– безпосереднє відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку на підставі первинних документів (облік ведеться в ліцензійній бухгалтерській програмі 1С8), надання відповідних поточних консультацій;

– облік основних засобів (амортизація та їх оприбуткування);

– підготовку, ведення та систематизацію первинної бухгалтерської документації, передбаченої законодавством України (у тому числі підготовка рахунків, актів, накладних, платіжних документів і т.д.);

– реєстрацію податкових накладних у податкових органах та перевірка реєстрації податкових накладних контрагентами (у разі необхідності);

– складання і подачу обов’язкових звітностей у встановлені терміни, розрахунок і оплату податків та інших відрахувань;

– перевірка контрагентів (за реквізитами) за даними баз податкової служби на предмет їх реєстрації як платника податків (в т.ч. ПДВ, якщо в цьому є необхідність);

– взаємодія з банком (у тому числі за операціями, пов’язаними з веденням зовнішньоекономічної діяльності, підготовка та проведення платіжних доручень тощо).

Після завершення співпраці всі документи передаються клієнту з детальним описом разом з інформаційною базою бухгалтерської програми 1С8 за весь період ведення бухгалтерського обліку.