Бухгалтерські послуги для бізнесу

Правильно організований бухгалтерський облік на підприємстві – це фундамент, на якому тримається успішний бізнес, це запорука прийняття правильних та своєчасних рішень, що базуються на даних бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік необхідний для формування повної та достовірної інформації про діяльність організації, яка необхідна як внутрішнім користувачам — керівникам, засновникам, власникам бізнесу, так і зовнішнім користувачам — кредиторам, інвесторам та ін.

Таким чином, бухгалтерський облік сприяє вирішенню задач, які стоять перед бізнесом для його подальшого розвитку та процвітання. Бухгалтерський облік на підприємстві має велике значення, тому, що на його основі здійснюється аналіз, планування, контроль, регулювання бізнес-процесів, відповідно, без цього неможливий процес управління.

Наша компанія надає послуги з бухгалтерського обслуговування юридичних і фізичних осіб різних форм власності та послуги з ведення кадрового обліку, а також надаємо консультації з широкого спектра питань: оподаткування, обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності, з питань оплати праці та ін. Спеціалісти нашої компанії володіють фундаментальними теоретичними знаннями та практичним досвідом роботи в різноманітних сферах діяльності, наші фахівці постійно підвищують професійну кваліфікацію та беруть участь у програмах професійної сертифікації.

Послуга з комплексного ведення бухгалтерського обліку включає:

Відновлення обліку, перевірка даних податкового та бухгалтерського обліку, впорядкування первинних бухгалтерських документів

Формування облікової політики підприємства;

Складання та обробка первинних документів;

Відображення господарської діяльності за рахунками бухгалтерського і податкового обліку;

Підготовка платіжних документів за допомогою систем інтернет-банкінгу;

Проведення звіряння з контрагентами замовника; 

Забезпечуємо доставлення первинних документів, контрагентам в електронному вигляді, або в паперовому;

Нарахування заробітної плати та ведення кадрової документації;

Складання та подання фінансової, податкової та статистичної звітності;

Надання інформації про суми та терміни сплати податків та контроль за їх сплатою;

Ведення управлінського обліку та складання управлінської звітності для власників та керівників;

Податкове планування та оптимізація оподаткування, аналіз та мінімізація податкових ризиків;

Проходження документальних перевірок, підготовка відповідей на запити в контролюючі органи, листів, заяв;

Але на бухгалтерське обслуговування можливо передати не всю бухгалтерію, а лише частину бухгалтерських функцій. Це дозволить керівництву зберегти контроль над бухгалтерськими процесами та при цьому скороти витрати на утримання бухгалтерії. Найбільш популярними ділянками для передачі на бухгалтерське обслуговування є розрахунок заробітної плати та кадрове діловодство.

Ці ділянки обліку містять в собі нарахування заробітної плати за різними формами та системами оплати праці, нарахування лікарняних, премій та штрафів працівникам, складання графіків роботи та табелів обліку робочого часу, поточний облік працівників підприємства за фахом та посадами, складання наказів пpo прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, наказів про звільнення, розробка посадових інструкцій, розпоряджень, правил роботи для деяких підрозділів та фахівців. Складання та подача звітності з ЄСВ та ПДФО.

На етапі створення підприємства необхідно максимально ефективно здійснити постановку бухгалтерського обліку: визначити оптимальну систему обліку, вибрати оптимальну систему оподаткування та скласти графік документообігу компанії, сформувати облікову політику підприємства. При цьому повинна забезпечуватися стабільна робота компанії та мінімальні витрати на обробку первинної документації. Якщо з самого початку було грамотно зроблено постановка бухгалтерського обліку, то це дозволяє суттєво скоротити час на облік господарських операцій, полегшить керівнику здійснювати контроль над фінансовою діяльністю підприємства та дозволить оперативно приймати управлінські рішення, що ведуть до збільшення рентабельності бізнесу.

Спеціалісти нашої компанії досвідчені фахівці своєї справи, які постійно підвищують кваліфікацію, вивчають зміни законодавства та розширюють свій професійний досвід, обслуговуючи клієнтів різних напрямків діяльності. Не секрет, що знайти рядового бухгалтера – це не проблема, а гарного та досвідченого керівника бухгалтерської служби, який організує правильний бухгалтерський облік та контроль над всіма процесами бухгалтерського, податкового та управлінського обліку – досить складно.

Компанія «Перша Юридична» має суттєві переваги на ринку аутсорсингу бухгалтерських послуг, тому що гарантує своїм клієнтам: оптимізацію бізнес-процесів, гарантію якості та правильності розрахунків податків, заробітної плати та інших виплат, розширені компетенції та ризикоорієнтований підхід до клієнта, контролюють рівень податкового навантаження, проводять інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості, стежать за зниженням податкових ризиків, ризиків зупинення діяльності підприємства. У разі замовлення комплексного обслуговування бухгалтерського обліку, наш клієнт отримує економію на утриманні штатної бухгалтерії та відсутність ризику несподіваного звільнення головного бухгалтера, оскільки в нашій компанії усі співробітники, які обслуговують клієнтів, взаємозамінні. Наша фірма гарантує якісний бухгалтерський та кадровий супровід вашої господарської діяльності, надаємо послуги як в Києві, так і по всій території України, налаштовуємо віддалений доступ до бази даних клієнтів, що дає можливість працювати нашим спеціалістам за будь-яких обставин та тримати зв’язок і бути корисними для наших клієнтів увесь час.

Будемо раді зустрічі з Вами та готові до плідної співпраці на користь один одного та на благо України!