Бухгалтерский аутсорсинг для фінансових установ

Ринок фінансових послуг в Україні представлений:

 • банками;
 • страховими компаніями;
 • недержавними пенсійними фондами;
 • кредитними спілками;
 • ломбардами; 
 • інвестиційними компаніями;
 • лізинговими компаніями.

Бухгалтерський облік у фінансовій установі може вестися декількома способами:

 • головний бухгалтер фінансової установи – головний бухгалтер, який очолює створену бухгалтерську службу у фінансовій установі; 
 • штатний бухгалтер фінансової установи, якщо у фінансовій установі не створено бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером, особа, яка його заступає;
 • особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку, як-то: позаштатний спеціаліст з бухгалтерського обліку, зареєстрований як фізична особа – підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, та спеціаліст з бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії або аудиторської фірми.

Професійні вимоги тепер поширюються на керівників та головних бухгалтерів таких фінансових установ: 

 • страховиків; 
 • кредитних спілок; 
 • ломбардів; 
 • інших фінансових установ.

Головний бухгалтер фінансової установи, крім підприємств, що становлять суспільний інтерес, має відповідати наступним вимогам: 

 1. мати вищу освіту не нижче ступеня бакалавра; 
 2. пройти підвищення кваліфікації та скласти іспит на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації головних бухгалтерів, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг тривалістю не менше 72 годин; 
 3. мати стаж роботи керівником в сфері фінансової та/або бухгалтерської діяльності або стаж роботи на ринках фінансових послуг на посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю, не менше трьох років;
 4.  Керівник і головний бухгалтер повинні мати бездоганну ділову репутацію (особа не має бездоганної ділової репутації у разі наявності ознак, визначених п. 22 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 913).

Пропонуємо Вам скористатися роботою наших спеціалістів для ведення бухгалтерського обліку Вашої фінансової компанії.

Працівники ТОВ «Перша юридична» атестовані «Київським міжгалузевим інститутом підвищення кваліфікації» на відповідність професійним вимогам осіб, які займають посаду головного бухгалтера фінансових компаній, які надають фінансові послуги з надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту, надання послуг з фінансового лізингу, надання послуг з факторингу, надання гарантій та поручительств, адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.

СКОНЦЕНТРУЙТЕСЯ НА БІЗНЕСІ, А БУХГАЛТЕРІЮ ДОВІРТЕ НАМ