Представництво інтересів резидентів в МКАС при ТПП України

Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, компанії іноді стикаються з недобросовісними іноземними контрагентами, які відмовляються виконувати свої зобов’язання за контрактом належним чином.

Наслідком порушення зобов’язань іноземним контрагентом є не тільки втрата доходу, на який компанія розраховувала, укладаючи контракт, але й застосування з боку контролюючого органу до компанії санкцій за порушення строків розрахунків за операціями з експорту/імпорту товарів.

У цьому випадку мова йде про нещодавно введений в дію Закон України “Про валюту і валютні операції” (надалі по тексту – Закон про валюту), а також ряд підзаконних нормативно-правових актів – Постанов Правління Національного Банку України, прийнятих на його основі.

Одним з основних вимог валютного законодавства є дотримання термінів розрахунків. Новий Закон про валюту, на відміну від попереднього Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті”, не встановлює певного граничного терміну розрахунків, а лише дозволяє встановлювати такий термін НБУ. Проте така міра тепер є не просто положенням Закону, а спеціальною мірою захисту, яка повинна застосовуватися виключно за наявності негативних економічних і фінансових тенденцій і погіршення макроекономічних показників.

При цьому ч. 2 ст. 13 Закону про валюту передбачено, що у разі встановлення Національним банком України граничного строку розрахунків за операціями резидентів з експорту товарів грошові кошти підлягають зарахуванню на рахунки резидентів у банках України у строки, зазначені в договорах, але не пізніше строку та в обсязі, встановлених Національним банком України. Строк виплати заборгованості обчислюється з дня митного оформлення продукції, що експортується, а в разі експорту робіт, послуг, прав інтелектуальної власності та (або) інших немайнових прав – з дня оформлення у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді) акта, рахунка (інвойсу) або іншого документа, що засвідчує їх надання.

У той же час сам граничний термін встановлений тривалістю 365 днів Положенням про заходи захисту і визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженим постановою Правління НБУ від 02.01.2019 р № 5. 

Так, відповідно до ч. 5 ст. 13 Закону про валюту, порушення резидентами граничного строку розрахунків, тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару) у національній валюті (у разі здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом) у національній валюті) або в іноземній валюті, перерахованій у національну валюту за курсом Національного банку України, встановленим на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару).

Таким чином, у разі неналежного виконання іноземним контрагентом свого зобов’язання з оплати вартості товарів (робіт, послуг) на строк, більший ніж 365 днів, до компанії застосовується нарахування пені відповідно до ч. 5 ст. 13 Закону про валюту.

Підставою для припинення нарахування пені є звернення з метою примусового стягнення заборгованості в Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промислові палаті України (за умови, якщо зовнішньоекономічною угодою передбачене відповідне арбітражне застереження) або настання форс-мажорних обставин.

Частиною 7 ст. 13 Закону про валюту передбачає, що у разі прийняття до розгляду судом, міжнародним комерційним арбітражем позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, що виникла внаслідок недотримання нерезидентом строку, передбаченого зовнішньоекономічним договором (контрактом), або прийняття до провадження уповноваженим органом відповідної країни документа про стягнення такої заборгованості з боржника-нерезидента на користь резидента в позасудовому (досудовому) примусовому порядку строк, встановлений відповідно до цієї статті, зупиняється з дня прийняття до розгляду такої заяви (прийняття до провадження відповідного документа) і пеня за порушення строку в цей період не нараховується.

У разі ухвалення судом, міжнародним комерційним арбітражем рішення про задоволення позову сплаті підлягає лише пеня, нарахована до дня прийняття позовної заяви до розгляду судом, міжнародним комерційним арбітражем.

Послуга в ключає в себе:

  • оцінку перспективності судової справи;
  • досудове врегулювання спору;
  • розробку плану захисту інтересів Клієнта;
  • складання позовної заяви, відзиву на позовну заяву;
  • підготовку інших процесуальних документів;
  • представництво в суді.

Досвідчені юристи нашої компанії допоможуть захистити Ваші інтереси у суді, Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України, стягнуть заборгованість з недобросовісного контрагента-нерезидента і допоможуть уникнути санкцій з боку державних органів.