Основним законодавчим актом, що регулює здійснення зовнішньоекономічної діяльності в нашій державі, є Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (п. 25 ст. 7) визначено, що до переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, входить ліцензування зовнішньоекономічної діяльності.

            Отже, перш ніж здійснювати зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) потрібно розуміти чи підпадає конкретна операція (експорт чи імпорт відповідного товару, операція) під ліцензування, квотування відповідно до вимог Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».        

Ліцензування ЗЕДвизначають як комплекс адміністративних дій Міністерства економіки України (Мінекономіки) із надання дозволу на здійснення суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів.

Під квотуванням  у загальному випадку розуміють установлення державними органами, відповідно до національного законодавства та міжнародних договорів, обмежень (кількісних або інших) щодо виробництва товарів, експортно-імпортних поставок тощо. 

            Запровадження режиму ліцензування зовнішньоекономічних операцій і встановлення квот можуть використовувати як заходи у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань.

            Окрім того, згідно вимог чинного законодавства України, щороку відповідною постановою КМУ за поданням Мінекономіки визначається перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, а також встановленню квот на імпорт/експорт відповідних товарів. Як правило, вимоги щодо ліцензування експорту застосовуються до товарів, що мають вагоме значення для життєдіяльності в Україні (сільськогосподарської продукції, продуктів харчової промисловості, товарів широкого вжитку першої необхідності, тощо).

            За загальним правилом для здійснення зовнішньоекономічних операцій з товаром (експорту) товару за кордон (наприклад, в країни ЄС) необхідно мати зовнішньоекономічний договір та пакет документів, що супроводжують товар, залежно від виду товару, який експортується (див. Супровід експортних операцій до країн Європейського Союзу),серед яких, зокрема, сертифікат походження товару).           

            Найбільш поширеною формою сертифікату походження товару є:

         – Сертифікат походження загальної форми, який видається на всі товари, які мають українське походження відповідно до національного законодавства України, при експорті в країни, з якими не обумовлені правила визначення країни походження товарів; також видається у разі, коли товар не має преференційного доступу на ринок країни імпорту та у випадках відсутності або тимчасового припинення пільг на українські товари.

         Роботи з визначення країни походження товарів/послуг, а також оформлення та засвідчення сертифікатів походження на товари/послуги виконуються Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами згідно із Законом України “Про торгово-промислові палати в Україні”.

          – Сертифікат з перевезення (походження) товару EUR.1 – видається для отримання преференційного доступу на ринок ЄС у рамках угод про вільну торгівлю з ЄСЧорногорієюЄАВТ.

            Такий документ видається у разі, якщо його потрібно пред’явити при ввезенні на митну територію країн ЄС та ЄАВТ, Чорногорії як доказ, що товар(-и) українського походження відповідає(-ють) вимогам правил визначення преференційного походження при застосуванні преференційних ставок ввізного мита. Сертифікат видається на письмову заяву експортера або його уповноваженого представника посадовою особою митниці ДФС під час здійснення експорту товару(-ів) за місцем здійснення його (їх) митного оформлення, або після експорту товару(-ів) за місцем здійснення митного оформлення товару(-ів), або за місцем державної реєстрації експортера. Порядок видачі регламентовано наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2021  № 139 «Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1 або EUR-MED».

            Отже, для того, щоб здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в частині імпорту/експорту товарів потрібно уважно підходити до вивчення всіх деталей, зокрема, отримання дозвільних документів, які супроводжують відповідний товар, адже від цього залежить успішне проходження митного контролю на митниці та успішне ведення зовнішньоекономічної діяльності для відповідного суб’єкта ЗЕД.   

               Фахівці Юридичної компанії «ПЕРША ЮРИДИЧНА» з радістю допоможуть резидентам та/або нерезидентам вирішити будь-які питання, пов’язані з здійсненням зовнішньоекономічної діяльності, зокрема, отриманням ліцензій та інших дозвільних документів.