Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року.

При цьому найбільш потужною практикою нашої Компанії за обсягом є договірна робота, зокрема, але не виключно, робота:

– із складання проектів договорів різної складності, у тому числі проектів зовнішньоекономічних контрактів;

– із здійснення правового аналізу договору, та/або внесення змін до договору;

– дотримання процедури дострокового розірвання договорів тощо.

          Зважаючи на багаторічний досвід Юридичної Компанії «Перша Юридична» у сфері надання послуг із договірного права, наші спеціалісти дають обґрунтовані підстави рекомендувати стороні договору (зовнішньоекономічного контракту)  проведення поглибленого аналізу надійності та платоспроможності її бізнес-партнера до моменту укладання такого договору (зовнішньоекономічного контракту).

Здійснення вищевказаного аналізу (проведення авторизації майбутнього контрагента) здатне  запобігти понесенню клієнтом збитків та/або витрат у майбутньому, наприклад пов’язаними із невиконанням (або несвоєчасним виконанням) замовником (покупцем) товарів (робіт або послуг), обов’язку із оплати їх вартості, або пов’язаними із несвоєчасним отриманням товарів (послуг або робіт), або їх неотриманням. Адже сучасний світ, на жаль, не позбавлений недобросовісних суб’єктів господарювання, метою державної реєстрації яких є обман їх контрагента.

Спеціалісти Юридичної Компанії «Перша Юридична» володіють численними інструментами для проведення аналізу надійності майбутнього бізнес-партнера, яким може бути як резидент, так і нерезидент України. Наші фахівці надають розгорнутий юридичний висновок щодо правового становища такого контрагента, а також його спроможності виконувати зобов’язання за відповідним договором. Зокрема, але не виключно, наші спеціалісти перевіряють наявність повноважень уповноваженої особи бути підписантом контракту (та інших документів). Також спеціалісти перевіряють, чи є майбутній бізнес-партнер клієнта учасником судового спору; чи відкрито виконавче провадження відносно нього; чи порушені кримінальні провадження проти його керівника тощо.

Крім того, фахівці нашої Юридичної Компанії також радять суб’єктам господарської діяльності проведення правового аналізу об’єкта договору (зовнішньоекономічного контракту) в залежності від його виду. Наприклад, у випадку необхідності укладення контракту із купівлі-продажу об’єкта нерухомості, на території України, вкрай важливою є перевірка відсутності будь-яких заборон та обмежень щодо продажу такого об’єкта його власником, виявлення будь-яких перешкод для використання об’єкта купівлі-продажу за призначенням у відповідності до побажань його покупця тощо.

Гарантуємо наявність достатнього досвіду, а також компетентності наших спеціалістів для здійснення правового аналізу об’єкта договору (зовнішньоекономічного контракту), в залежності від його виду.

Отже, звернення до Юридичної Компанії «Перша Юридична» за отриманням юридичної допомоги, безперечно, є перевагою для клієнта з огляду на факт багаторічного досвіду надання нами юридичних послуг, що зумовлює оперативне та якісне надання послуг будь-якої складності, у тому числі, послуг із проведення авторизації контрагента, та/абоздійсненняправового аналізу об’єкта зовнішньоекономічного контракту.