Особливості використання електронних гаманців у 2023 році

Оприлюднено

Особенности использования электронных кошельков в 2023 году Firstlegal

«01» квітня 2023 року набуває чинності Закон України № 2888-ІХ від «12» січня 2023 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» – (надалі «Закон»). Прийняття Закону спрямоване на інтеграцію норм Закону України «Про платіжні послуги» до Податкового кодексу України. Основними новелами Закону стали:

  • створення можливості сплати податків та зборів електронними грошима;
  • можливість здійснення розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) з використанням електронних грошей платниками єдиного податку першої – третьої групи;
  • поширення відповідальності за порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття рахунків на небанківських надавачів платіжних послуг.

Щодо сплати податків та зборів електронними грошима.

Передбачено можливість сплати податків та зборів у готівковій або безготівковій формі (у тому числі з використанням електронних грошей), крім випадків, передбачених Податковим кодексом України або законами з питань митної справи.

При цьому:

  • не допускається прийняття електронних грошей на єдиний рахунок;
  • єдиний внесок сплачується з відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або на єдиний рахунок. Платники (фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно), які не мають рахунку, відкритого в банку, у небанківського надавача платіжних послуг, або не використовують єдиний рахунок, сплачують внесок шляхом внесення готівки через банки, небанківських надавачів платіжних послуг чи відділення зв’язку.

Зміни щодо обліку платників податків та відповідальності.

Після набрання чинності Законом, обов’язок надсилати до контролюючих органів повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків виникає не лише у банків та інших фінансових установ, а і у небанківських надавачів платіжних послуг ,емітентів електронних грошей. Таке повідомлення має надсилатися у день відкриття/закриття рахунку або електронного гаманця.

За неподання відповідних відомостей у зазначений строк передбачений штраф у розмірі 680 гривень за кожний випадок неподання або затримки.

Крім того, встановлюється відповідальність за здійснення видаткових операцій за електронним гаманцем платника податків до отримання повідомлення відповідного контролюючого органу про взяття на облік рахунку – штраф на банк, іншу фінансову установу, небанківського надавача платіжних послуг, емітента електронних грошей в розмірі 10 відсотків суми всіх операцій за весь період до отримання такого повідомлення, здійснених з використанням таких рахунків (крім операцій з перерахування коштів до бюджетів або державних цільових фондів), але не менш як 1700 гривень.

Необхідність повідомлення платниками податків під час відкриття рахунків (в тому числі електронних гаманців) про свій статус.

Фізичні особи-підприємці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані повідомляти про свій статус банки, інші фінансові установи, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, в яких такі особи відкривають рахунки/електронні гаманці. Неповідомлення фізичними особами-підприємцями та особами, що проводять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг/емітенту електронних грошей при відкритті рахунку/електронного гаманця тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 гривень за кожний випадок неповідомлення.

Щодо подання повідомлення про відкриття рахунків та електронних гаманців відкритих або закритих до набрання чинності Законом.

Небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей зобов’язані подати до контролюючих органів повідомлення про відкриття щодо рахунків/електронних гаманців, не закритих на день набрання чинності Законом і відкритих платникам податків. Такі повідомлення мають бути подані протягом одного місяця з дня припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України.

Нагадуємо, що відповідно до п. 16 Постанови Правління Національного банку України № 18 від «24» лютого 2022 року «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (зі змінами та доповненнями) банкам-емітентам електронних грошей призупинено здійснення випуску електронних грошей, поповнення електронних гаманців електронними грошима, розповсюдження електронних грошей.


Ще Новини: