Адміністративні спори

Доволі часто суб’єкти господарювання (юридичні особи, фізичні особи-підприємці) та фізичні особи стикаються із неправомірно прийнятими рішеннями того чи іншого суб’єкта владних повноважень, як-то: орган державної влади чи орган місцевого  самоврядування, під час здійснення ними публічно-владних управлінських функцій. При цьому, такі неправомірно прийняті рішення суб’єкта владних повноважень призводять до різного роду негативних наслідків для суб’єкта господарювання: проведення перевірки із прийняттям постанови про накладення штрафу, вимога про зупинення виробництва суб’єкта господарювання, тощо. Так само, по відношенню до фізичної особи нерідко виникають ситуації, коли орган державної влади приймає рішення про застосування до такої особи штрафних санкцій без достатньої правової підстави.  

У такому випадку, Перша Юридична допоможе Вам відстояти ваші права у судовому порядку, забезпечивши судове представництво Ваших інтересів від А до Я у наступних категоріях спорів:

 • оскарження рішень органів державної податкової служби;
 • оскарження рішень (нормативно-правових актів чи актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень (в т.ч., але не виключно: органів державної виконавчої служби, Державної служби з питань праці, інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю, Фонду соціального захисту інвалідів тощо);
 • оскарження рішень комісій (в т.ч. конкурсних) та інших подібних органів;
 • поновлення на роботі, пов’язаної із публічним виконанням посадових обов’язків;
 • інші справи у спорах між суб’єктами господарювання.

Представництво інтересів в адміністративному спорі, включає в себе:

 • оцінку перспективності судової справи;
 • розробку плану захисту Ваших інтересів;
 • складання позовної заяви, відзиву на позовну заяву;
 • підготовку інших процесуальних документів;
 • досудове врегулювання спору;
 • представництво в суді;
 • представництво у виконавчому провадженні.