Оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної влади

Юридична компанія «Перша Юридична» займається представництвом інтересів фізичних осіб у судах з 2008 року. За нашими плечима значний та успішний досвід представництва у адміністративних спорах та десятки вдячних клієнтів. Спеціалісти Юридичної компанії «Перша Юридична» є постійними учасниками конференцій та семінарівз адміністративного права та процесу, що дозволяє бути в курсі усіх новин вказаної категорії справ.

Оскарження рішень, дій та бездіяльності органів державної влади за своєї суттю та суб’єктним складом відноситься до категорії адміністративних спорів. Кожен з нас, намагаючись реалізувати свої права чи досягнути бажаного результату, хоч раз неодмінно стикався в житті з необхідністю звернення до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. На жаль, не завжди такі органи і їх посадові особи приймають рішення, які повністю відповідають інтересам фізичної особи та є правомірними. В такому разі, з метою реалізації наданого права або відновлення порушеного інтересу, необхідно звертатися до суду з позовом про оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб таких органів. В залежності від предмету позову та суб’єкта владних повноважень-відповідача, позовна заяви може подаватися як до адміністративного суду, так і до місцевого загального суду.

Послуга з представництва інтересів фізичних осіб у спорах про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у Юридичній компанії «Перша Юридична» включає:

  • юридичний аналіз документів наданих клієнтом;
  • підготовка правової позиції та її узгодження з клієнтом;
  • збирання доказів (у тому числі за допомогою подачі адвокатських запитів);
  • підготовка та подача позовної заяви до суду, допомога зі сплатою судового збору;
  • представництво інтересів клієнта під час судових засідань, в тому числі підготовка та подача заяв з процесуальних питань;
  • консультування на етапі виконання судового рішення.

За домовленістю з клієнтом Юридична компанія «Перша Юридична» може здійснити представництво інтересів клієнта під час апеляційного та касаційного провадження, а також під час процедури виконання судового рішення.

Представництво інтересів фізичних осіб у спорах  про оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та місцевого самоврядування є надзвичайно актуальною послугою. Професійно підготовлена позовна заява разом з достатніми доказами є першою запорукою її розгляду на користь клієнта. Звернувшись до Юридичної компанії «Перша Юридична» наші клієнти завжди отримують індивідуальний підхід та націленість на результат.