Спори, які пов’язані із поновленням строку для прийняття спадщини

Однією із найбільш затребуваних послуг Юридичної Компанії «Перша Юридична» є представництво інтересів клієнта у суді. При цьому, найбільш популярна галузь права, в якій є необхідність захисту прав та інтересів останнього є цивільне право, у тому числі, з питань, пов’язаних із прийняттям спадщини спадкоємцями.

            Обираючи Юридичну Компанію «Перша Юридична» Ви, обираєте ряд переваг, які полягають у наступному:

  1. Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року;
  2. Фахівці нашої Юридичної Компанії мають значний досвід представництва інтересів клієнтів у суді;
  3. Під час надання правової допомоги Клієнту Юридична Компанія «Перша Юридична» керується виключно пріоритетністю інтересів клієнта у мінімальні для клієнта строки;
  4. Фахівці нашої Компанії (за бажанням клієнта) здійснюють комплексний супровід ведення справи у суді – від підготовки всіх необхідних документів для подачі позову до отримання судового рішення по справі та його виконання (за бажанням клієнта).

         За загальним правилом строк для прийняття спадщини становить 6 (шість) місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою. Однак, в реальному житті спадкоємці як за законом так і за заповітом досить часто з різних причин не встигають вчасно подати заяву про прийняття спадщини, у зв’язку з чим строк на прийняття спадщини вважається пропущеним. У такому випадку Вам як спадкоємцю не обійтися без подачі позову про визначення додаткового строку для прийняття спадщини. 

            При розгляді справ, пов’язаних із встановленням додаткового строку на прийняття спадщини варто розуміти, чи були ці строки пропущені з поважних причин або навпаки, ні. Адже частиною третьою статті 1272 Цивільного кодексу України зазначено, що за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

            Відповідно до роз’яснень, викладених у пункті 24 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 року № 7 «Про судову практику у справах про спадкування», вирішуючи питання визначення особі додаткового строку, суд досліджує поважність причини пропуску строку для прийняття спадщини. При цьому необхідно керуватися тим, що поважними є причини, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій. Отже, далеко не будь-яка причина (як-то проживання спадкоємця за кордоном, не знання про смерть спадкодавця, тощо) є поважними причинами пропуску строку для прийняття спадщини.

            В будь-якому випадку, кожна окрема ситуація є унікальною, а тому потребує її попереднього аналізу, детального вивчення її фахівцями та визначення алгоритму подальших дій з урахування особливостей конкретних обставин справи.

     Юридична Компанія «Перша Юридична» пропонує наступний комплекс послуг із представництва інтересів клієнта під час розгляду спорів, пов’язаних із встановленням додаткового строку на прийняття спадщини:

•   Правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;

•   Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;

•   Формування пакету необхідних документів для звернення до суду із позовом;

•   Складання цивільного позову про встановленням додаткового строку на прийняття спадщини;

•   Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду справи судом першої інстанції, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка всіх процесуальних документів тощо;

            У разі необхідності, наші фахівці здійснюють представництво інтересів клієнта у суді апеляційної, та/або касаційної інстанцій.

            Звертаючись за правовою допомогою, головне обрати досвідчених юристів та адвокатів, які оберуть належний спосіб відновлення Ваших прав та інтересів, адже від обрання способу захисту Ваших прав залежить подальший успіх вирішення Вашої справи та захист Ваших інтересів у майбутньому!