Спори щодо усунення від права на спадкування

Однією із найбільш затребуваних послуг Юридичної Компанії «Перша Юридична» є представництво інтересів клієнта у суді. При цьому, найбільш популярна галузь права, в якій є необхідність захисту прав та інтересів останнього є цивільне право, у тому числі, з питань, пов’язаних із усунення спадкоємця від права на спадкування.

Обираючи Юридичну Компанію «Перша Юридична» Ви, обираєте ряд переваг, які полягають у наступному:

1.           Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року;

2.           Фахівці нашої Компанії мають значний досвід представництва інтересів клієнтів у суді;

3.           Під час надання правової допомоги Клієнту Юридична Компанія «Перша Юридична» керується виключно пріоритетністю інтересів клієнта у мінімальні для клієнта строки;

4.           Фахівці нашої Компанії (за бажанням клієнта) здійснюють комплексний супровід ведення справи у суді – від підготовки всіх необхідних документів для подачі позову до отримання судового рішення по справі та його виконання (за бажанням клієнта).

Чинним законодавством перебачено ряд підстав, за наявності яких, спадкоємців як за законом так і за заповітом може бути усунуто від права на спадкування.

Так, статтею 1224 Цивільного кодексу України передбачено, що не мають права на спадкування особи, які:

–  умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя;

– які умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на спадкування у них самих чи в інших осіб або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині;

– не мають права на спадкування за законом батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав і їхні права не були поновлені на час відкриття спадщини;

– не мають права на спадкування за законом батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновлені), а також інші особи, які ухилялися від виконання обов’язку щодо утримання спадкодавця, якщо ця обставина встановлена судом;

– не мають права на спадкування за законом одна після одної особи, шлюб між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду;

– яка ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані, що встановлено рішенням суду.

            Під час подання позову про усунення спадкоємцявід права на спадкуваннянаші фахівці враховують всі обставини, які є (або можуть існувати) підставою для усунення певного спадкоємця від права на спадкування. Адже такі обставини мають бути встановлені певними належними та допустимими доказами, як-то рішенням суду або вироком суду (преюдиція), який набрав законної сили, яким спадкоємця (за законом чи за заповітом) було визнано винним у скоєнні злочину відносно спадкодавця; показання свідків, які можуть засвідчити ухилення спадкоємця від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані, при  цьому слід враховувати поведінку особи спадкоємця,  розуміння нею свого обов’язку щодо надання  допомоги,  її  необхідність  для існування спадкодавця, наявність можливості для цього та свідомого невиконання  такою   особою   встановленого   законом   обов’язку, а також інші докази.

            В будь-якому випадку, кожна окрема ситуація є унікальною, а тому потребує її попереднього аналізу, детального вивчення її фахівцями та визначення алгоритму подальших дій з урахування особливостей конкретних обставин справи.

     Юридична Компанія «Перша Юридична» пропонує наступний комплекс послуг із представництва інтересів клієнта під час розгляду спорів, пов’язаних із встановленням додаткового строку на прийняття спадщини:

•   Правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;

•   Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;

•   Формування пакету необхідних документів для звернення до суду із позовом;

•   Складання цивільного позову про усунення від права на спадкування;

•   Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду справи судом першої інстанції, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка всіх процесуальних документів тощо;

            У разі необхідності, наші фахівці здійснюють представництво інтересів клієнта у суді апеляційної, та/або касаційної інстанцій.

            Звернення до Юридичної компаній «Перша Юридична» гарантовано забезпечить Вам можливість отримати правничу допомогу на високому професійному рівні та досягнути бажаний результат.