Спори щодо визнання заповіту недійсним

            Однією із найбільш затребуваних послуг Юридичної Компанії «Перша Юридична» є представництво інтересів клієнта у суді. При цьому, найбільш популярна галузь права, в якій є необхідність захисту прав та інтересів останнього є цивільне право, у тому числі, з питань визнання заповіту недійсним.

Відзначимо, що звертаючись до наших фахівців, клієнт Юридичної Компанії «Перша Юридична» беззаперечно отримує ряд наступних переваг:

1.         Під час надання правової допомоги Юридична Компанія «Перша Юридична» керується виключно пріоритетністю інтересів клієнта у мінімальні для клієнта строки;

2.         Фахівці нашої Компанії (за бажанням клієнта) здійснюють комплексний супровід ведення справи у суді – від підготовки всіх необхідних документів для подачі позову до отримання судового рішення по справі та його виконання (за бажанням клієнта);

3.Фахівці нашої Компанії мають значний досвід представництва інтересів клієнтів у суді;

4. Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року, а також має неперевершену репутацію з-серед інших гравців ринку надання юридичних послуг в Україні.

Чинним законодавством України передбачено вичерпний перелік підстав для визнання заповіту недійсним та визначено, що заповіт, складений особою, яка не мала на це права, а також заповіт, складений з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення, є нікчемним. За позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі.

            Недійсними визнаються заповіти:

            1) в яких волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі;

            2) складені особою, яка не мала на це права (особа не має необхідного обсягу цивільної дієздатності для складання заповіту);

            3) складені з порушенням вимог щодо його форми та посвідчення (відсутність нотаріального посвідчення або посвідчення особами, яке прирівнюється до нотаріального, складання заповіту представником, відсутність у тексті заповіту дати, місця його складання тощо).

              Відповідно до змісту наведених норм дійсним є заповіт, який посвідчений уповноваженою особою, яка мала на це право в силу закону, та у якому відсутні порушення його форми та посвідчення, волевиявлення заповідача було вільним і відповідало його волі.

              При цьому, під час вирішення питання щодо подання позову щодо визнання заповіту недійсним, враховується, чи є особа в даній справі заінтересованою особою. Адже заінтересованими особами, які повноважні пред’являти позовні вимоги про визнання заповіту недійсним є виключно особи, суб’єктивні спадкові права яких (спадкоємців за законом, спадкоємців за іншим заповітом, відказоодержувачів), порушені у зв’язку із вчиненням (складанням) недійсного (за їх твердженням) заповіту.

             Звернувшись до Юридичної Компанії «Перша Юридична», наші досвідчені фахівці допоможуть зібрати достатні докази наявності у клієнта статусу заінтересованої особи для звернення до суду із вищевказаним позовом. Більш того, наші фахівці, з успіхом, захищають прав та інтереси заінтересованих осіб у категорії спорів щодо визнання заповіту як одностороннього правочину недійсним.Звісно, кожна ситуація є унікальною та має свої особливості, яка потребує її попереднього аналізу, детального вивчення її фахівцями та визначення алгоритму подальших дій.

     Юридична Компанія «Перша Юридична» пропонує наступний комплекс послуг із представництва інтересів клієнта під час розгляду спорів, пов’язаних із визнанням заповітів недійсними:

•   Правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;

•   Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;

•   Формування пакету необхідних документів для звернення до суду із позовом;

•   Складання позову з максимальним урахуванням інтересів клієнта;

•   Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду справи судом першої інстанції, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка всіх процесуальних документів тощо;

            У разі необхідності, наші фахівці здійснюють представництво інтересів клієнта у суді апеляційної, та/або касаційної інстанцій.

            Звернення до Юридичної компаній «Перша Юридична» гарантовано забезпечить Вам можливість отримати правничу допомогу на високому професійному рівні та досягнути бажаний результат!