Податкові пільги та зміни для бізнесу на час карантину

Оприлюднено

Влада країни продовжує приймати рішення для стабілізації економіки в період боротьби з коронавірусною хворобою (COVID-19).

Так, Верховною Радою прийнято ряд Законів з метою стабілізації економіки та підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби.

Наразі прийнято та набули чинності три Закони:

 • Закон України від 17 березня 2020 року № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі —Закон № 530-IX);
 • Закон України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)» (далі —Закон № 533-IX);
 • Закон України від 30 березня 2020 року.№ 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі —Закон № 540-IX).

Кожним із перелічених Законів встановлено ряд пільг для бізнесу, розглянемо пільги передбачені кожним із Законів.

Законом № 530-IX визначено наступні податкові зміни:

 • тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України”. 
 • звільняються від сплати ввізного мита лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне обладнання, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.

Дані  норми  діятимуть протягом трьох місяців з дня опублікування Закону № 530-IX. Закон №530-IX опубліковано 17.03.2020 р. у газеті «Голос України» № 51.

Також, даним Законом внесено зміни у статтю 26 Закону України “Про відпустки” та доповнено частиною третьою такого змісту:

“У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною першою цієї статті”.

Дана норма є дуже важливою, оскільки відпустка за власний рахунок за згодою сторін тривалістю більше ніж 15 календарних днів являється порушення КЗпП. Враховуючи період карантину роботодавці ризикували отримати адмінштраф за порушення трудового законодавства. А за дане порушення передбачається відповідальність посадових осіб від 510 до 1700 грн (ч. 1 ст. 41 КаАП).

Оскільки Законом не визначено порядок надання даних відпусток, вважаємо, що дані відпустки надаються за згодою сторін — працівника та роботодавця. Свого часу аналогічний висновок щодо надання відповідних відпусток саме за угодою сторін робило й Мінсоцполітики у листі від 19.09.2013 р. № 416/13/116-13. Тому ми не радимо роботодавцям виступати ініціаторами надання зазначених відпусток. 

Важливою і вагомою нормою даного Закону для роботодавців є:

роботодавець може доручити працівникові, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, виконувати протягом певного періоду роботу, визначену трудовим договором, вдома, а також надавати працівнику, у тому числі державному службовцю, службовцю органу місцевого самоврядування, за його згодою відпустку.

Законом № 533-IX визначено наступні податкові зміни:

 • за порушення податкового законодавства штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:

– порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії;

–  відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;

– порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, що застосовуються на загальних підставах;

– порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період, — підлягає списанню.

Дані норма стосується порушень, вчинених протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року.

 Законом № 540-IX розширено перелік правопорушень, за які будуть застосовуватися штрафні санкції:

– обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

– цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;

– обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

– здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;

– здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку.

 • Встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок, крім документальних позапланових перевірок з підстав, визначених пп. 78.1.8 ст. 78 Кодексу.

Інформація про перенесення документальних планових перевірок, які відповідно до плану-графіка проведення планових документальних перевірок мали розпочатися у період з 18 березня по 31 травня 2020 року та на день набрання чинності Законом № 533-IX не були розпочаті, включається до оновленого плану-графіка, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 30 березня 2020 року.

Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом.

На період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків давності, передбачених ст. 102 Кодексу.

 • Не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності. За період з 1 березня по 30 квітня 2020 року. 

Проте Законом  № 540-IX внесено зміни та визначено період несплати податку з 1 березня по 31 березня 2020р.

 • Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статті 266 цього Кодексу в період з 1 березня по 30 квітня 2020 року.

Проте Законом  № 540-IX внесено зміни та визначено період несплати податку з 1 березня по 31 березня 2020р.

 • Фізичні особи — підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства тимчасово звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок)

Дане послаблення застосовується лише в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за себе, у разі використання праці найманих працівників нараховувати ЄСВ прийдеться, але за умови, що працівнику нараховано хоч 1 гривню заробітної плати. При цьому слід враховувати той факт, що нарахування ЄСВ потрібно здійснити як мінімум з мінімальної заробітної плати.

 • Тимчасово штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою ст. 25 Закону № 2464, не застосовуються за такі порушення:

– несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

– неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачою сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

– несвоєчасне подання звітності, передбаченої Законом № 2464, до контролюючих органів.

Законом № 533-IX визначено, що санкції не застосовуються до порушень, вчинених у періоди:

– з 1 березня по 31 березня 2020 року;

– з 1 квітня по 30 квітня 2020 року.

Законом  № 540-IX внесено зміни та визначено наступний період до якого не застосовуються штрафні санкції:

– з 1 березня по 31 березня 2020 року;

– з 1 квітня по 30 квітня 2020 року;

– з 1 травня по 31 травня 2020 року.

 • Платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Законом № 533-IX визначено, що санкції не застосовуються до порушень, вчинених у періоди:

– з 1 березня по 31 березня 2020 року;

– з 1 квітня по 30 квітня 2020 року.

Законом  № 540-IX внесено зміни та визначено наступний період до якого не застосовуються штрафні санкції:

– з 1 березня по 31 березня 2020 року;

– з 1 квітня по 30 квітня 2020 року;

– з 1 травня по 31 травня 2020 року.

 • Встановлено мораторій на проведення документальних перевірок правильности нарахування, отчисленная та сплати єдиного внеску

Законом № 533-IX визначено, що мораторій на проведення перевірок встановлено на період з 18 березня по 18 травня 2020 року.

Законом  № 540-IX подовжено даний термін до 31 травня 2020 року.

 • Відтерміновано застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі — РРО) та/або програмних РРО для фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку ІІ — ІV груп.

Відтерміновано:

– до 1 серпня 2020 впровадження застосування програмних РРО;

– до 1 січня 2021 року застосування РРО та/або програмних РРО для окремих видів діяльності (ресторани, автозапчастини, текстиль, медпослуги, торгівля через інтернет, тощо);

– до 1 квітня 2021 року запровадження обов’язкового використання РРО та/або програмних РРО для всіх платників єдиного податку ІІ — ІV груп.

Законом № 540-IX визначено наступні податкові зміни:

 • Підвищення лімітів доходу платників єдиного податку:
 • для І групи ЄП – 1 млн грн замість 300 тис. грн;

 • для фізосіб-«єдинників» ІІ групи – 5 млн грн замість 1,5 млн грн;

 • для фізосіб-«єдинників» та юрособ-«єдинників» ІІІ групи – 7 млн грн замість 5 млн грн.

Як розраховуються граничні суми лімітів для «єдинників» І-ІІІ груп у 2020 році: роз’яснення від ДПС

Закон зворотної сили не має. Немає в Законі № 540-IX й спеціальних норм про те, що збільшення обсягу доходів діє з початку 2020 року. На цьому наголошують й податківці в їхньому роз’ясненні. Зокрема, за позицією ДПС, у 2020 році:

 • старі розміри доходів діяли протягом 92-х з 366-ти календарних днів: з 1 січня по 1 квітня 2020 року (включно);
 • нові розміри доходів будуть діяти протягом 274 календарних днів: з 2 квітня по 31 грудня 2020 року.

Через це розмір доходу за весь 2020 рік буде меншим, ніж встановлено Законом № 540. 

Наприклад, для єдинників 3-ї групи розрахунок буде такий:

 • 5 000 000 ліміту * 92/366 календарних днів = 1 256 830,60 грн.
 • 7 000 000 ліміту * 274/366 календарних днів = 5 240 437,16 грн.

Отже, ліміт на весь 2020 рік становить: 6 497 267,76 грн, тобто менше ніж 7 000 000 грн. 

Для платників ЄП 1 і 2 групи ліміти відповідно становлять трохи більше ніж 824 тис. грн і 4 120 тис. грн.

 • Місцевій владі дозволено зменшити ставки єдиного податку для І та ІІ груп на час карантину.
 • Тимчасово, на період до 31 травня 2020 р. (включно), зупиняється перебіг строків, встановлених ст. 56 ПКУ (в частині процедури адміністративного оскарження), щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) до 31 травня 2020 р. та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 р.
 • Платників податків на прибуток звільнено від застосування податкових різниць передбачених п. 140.5.9 Податкового кодексу України (обмеження щодо віднесення до складу витрат понад 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року) щодо коштів (вартості лікарських засобів) які добровільно ними перераховані (передані) для надання медичної допомоги хворим на коронавірус.

На період дії карантину, ввезення на територію України та постачання  на території Українитоварів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби,  звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

Автор: Нагорная Татьяна

головний бухгалтер компанії First Legal, Київ


Ще Новини: