Створення та ліквідація компаній в Україні

Оприлюднено

Создание и ликвидация компаний в Украине - юридическая компания Первая Юридическая

В період сучасної, демократичної України, створення власного бізнесу  залишається дуже актуальним питанням. Кожна людина, яка бажає створити власну компанію, офіційно отримувати дохід від підприємницької діяльності, під час процедури створення бізнесу зустрічається з низкою проблем та перешкод. Однією з найбільш популярних організаційно-правових форм юридичної особи є Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Розглянемо більш детально процедуру створення та ліквідації ТОВ.

Питання створення та ліквідації Товариств в Україні регулюється низкою нормативно-правових актів, а саме: Цивільним кодексом України (далі по тексту – ЦКУ), Господарським кодексом України (далі – ГКУ), Законом України № 755-IV від 15 травня 2003 року “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань” (далі по тексту – ЗУ № 755-IV), Законом України № 2275-VIII від 06 лютого 2018 року «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі по тексту – ЗУ № 2275-VIII) та іншими нормативно-правовими актами.

Створення компаній в Україні

Згідно пункту 1 статті 10 ЗУ № 2275-VIII створення товариства відбувається за рішенням його засновників. Також пунктом 2 статті 10 даного Закону передбачено, що у разі створення товариства кількома особами, при необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення товариства може укладатися договір про створення товариства в письмовій формі.

Реєстрація ТОВ в Україні на даний момент можлива 2 варіантами, в електронній формі та в паперовій формі.

Для того, щоб розпочати процедуру реєстрації компанії, заявнику необхідно:

 1. Оформити електронний підпис (Закон України № 2155-VIII від 05 жовтня 2017 року «Про електронні довірчі послуги») – для подачі документів в електронній формі;
 2. Визначитись з найменуванням майбутньої компанії. Згідно ЗУ № 2275-VIII ТОВ може мати повне та скорочене найменування на українській та іноземній мовами. Також Наказом Міністерства юстиції України № 368/5 від 05 березня 2012 року «Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки» визначено виключний перелік символів та розділових знаків, які використовуються в найменуванні ТОВ і пунктом 2 даного Закону передбачено, що для найменування юридичної особи використовуються великі та малі літери. Також згідно частини 4 статті 16 ЗУ № 755-IV найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи. Згідно частини 5 статті 16 ЗУ № 755-IV в найменуванню юридичної особи забороняється використовувати повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, символіку комуністичних та тоталітарних режимів, терміни, абревіатури, похідні терміни, які заборонені іншими законодавчо-правовими актами.
 3. Підібрати основний та додаткові види економічною діяльності, згідно класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010). Для визначення основного та додаткових видів економічної діяльності можна використовувати онлайн сервісу Держстат України http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html.
 4. Інформація про місцезнаходження ТОВ. Згідно пункту 1 статті 93 ЦКУ місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи. Проте, на практиці, юридична та фактична адреса ТОВ може відрізнятися.
 5. Відомості про засновників/учасників ТОВ. Згідно пункту 1 статті 114 ЦКУ учасником господарського товариства може бути фізична та юридична особа.
 6. Визначити розмір статутного капіталу. Згідно пункту 1 статті 12 ЗУ № 2275-VIII розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Також згідно пункту 1 статті 13 даного Закону визначено, що вкладами засновників в статутний капітал можуть бути гроші, цінні папери та інше майно. На даний момент чинним законодавством України не передбачено мінімальний та максимальний розмір статутного капіталу.
 7. Інформація про директора ТОВ. Директором господарських товариств може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність (пункт 1 статті 34 ЦКУ) або наділена повною цивільною дієздатністю (пункт 1 статті 35 ЦКУ). Слід звернути увагу, що згідно пункту 1 статті 42 Закону України № 5067-VI «Про зайнятість населення» у разі застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України можливе тільки після отримання дозволу на працевлаштування.
 8. Вибір системи оподаткування. В залежності від вибраних видів економічної діяльності слід вибирати загальний податковий режим або спеціальний податковий режим. Згідно статті 9 Податкового кодексу України до загального податкового режиму відносяться наступні податки: податок на прибуток підприємств та податок на додану вартість. До спеціальних податкових режимів відноситься спрощена система оподаткування, обліку та звітності – єдиний податок (Розділ XIV Податкового кодексу України).

Розглянемо більш детально процедуру реєстрації ТОВ в електронній формі та в паперовій формі.

1. Електронна форма реєстрації за допомогою порталу Дія:

Даний варіант підходить виключно для реєстрації компанії, яка діє на підставі модельного статуту (Постанова КМУ № 367 від 27 березня 2019 року “Деякі питання дерегуляції господарської діяльності” – далі по тексту – Постанова КМУ № 367).

Важливо!!!

Реєстрація ТОВ онлайн технічно можлива, при умові, що засновником/бенефіціарним власником ТОВ  є резидент, громадянин України, якому присвоєно Унікальний номер запису в реєстрі та який є власником біометричного документа (ID-картка та закордонний біометричний паспорт).
У разі того, якщо засновником/бенефіціарним власником є нерезидент-іноземна фізична чи юридична особа або резидент – громадянин України, який не має біометричного документа, реєстрація ТОВ можлива виключно в паперовій формі через Центрі надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП).

Для реєстрації ТОВ онлайн необхідно:

 1. Зареєструватися з допомогою електронного підпису на порталі Дія за посиланням diia.gov.ua;
 2. Заповнити онлайн форму на реєстрацію ТОВ. При заповненні онлайн форми необхідно вибрати варіант модельного статуту «за замовчуванням» або певні опції для нього.
 3. Вибрати відповідну систему оподаткування, яка автоматично буде надіслана до Державної податкової служби за місцем реєстрації ТОВ.
 4. Після того, як ви заповните усі поля портал Дія сформує заяву, рішення, статут, заяву про вибір системи оподаткування та відправить їх державному реєстратору.

Слід звернути увагу, що згідно пункту 1 та 2 статті 6 Закону України № 851-IV від 22 травня 2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг», для ідентифікації автора електронного документа використовується електронний підпис та накладенням електронного підпису завершується створення електронного документа. Пункт 1 статті 12 даного Закону передбачено, що перевірка цілісності електронного документа здійснюється шляхом перевірки електронного підпису.

2. Реєстрація  ТОВ в паперовій формі через ЦНАП

Для реєстрації ТОВ, згідно частини 1 статті 17 ЗУ № 755-IV заявником подається наступний перелік документів:

 1. Заповнена реєстраційна форма 2, яка затвердження Наказом Міністерства юстиції України № 3268/5 від 18 листопада 2016 року «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;
 2. Примірник оригіналу або засвідчена нотаріальна копія рішення засновника (якщо засновником ТОВ є 1 особа) або протокол загальних зборів засновників (якщо засновниками ТОВ є 2 та більше осіб);
 3. Структуру власності за формою та змістом, згідно Наказу Міністерства фінансів України № 163 від 19 березня 2021 року «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності»;
 4. Установчий документ – статут – у разі, створення товариства на підставі власного установчого документа;
 5. Документ, який підтверджує реєстрацію іноземної особи – у разі, якщо засновником ТОВ є іноземна юридична особа;
 6. Витяг, виписка чи інший документ із державного судового, банківського, торговельного реєстру, в якому буде міститися повна інформація про іноземну юридичну особу, в тому числі про кінцевого бенефіціарного власника – у випадку, якщо засновником є іноземна юридична особа;
 7. Нотаріальна копія документа особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником.
Ліквідація компаній в Україні

Згідно пункту 1 статті 104 ЦКУ та пункту 1 статті 48 ЗУ № 2275-VIII ТОВ припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Порядок припинення юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства регулюється Кодексом України з процедури банкрутства.

Розглянемо процедуру ліквідації ТОВ

Згідно пункту 1 статті 110 ЦКУ юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або за рішенням суду.

Згідно пункту 1 статті 105 ЦКУ, якщо учасники ТОВ прийняли рішення про припинення юридичної особи, вони зобов’язані повідомити орган реєстрації протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення. Також в пункту 3 статті 105 ЦКУ зазначено, що учасники, які прийняли рішення про припинення призначають комісію з припинення, голову комісії та встановлюють порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог до ТОВ.

Звертаємо увагу, що строк заявлення своїх вимог до юридичної особи, що ліквідовується, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про припинення ТОВ (пункту 5 статті 105 ЦКУ).

Процедура припинення (ліквідації) ТОВ складається з наступних етапів:

 1. Подача державному реєстратору примірника оригіналу або нотаріальної копії рішення про припинення. В даному рішенні зазначається, склад комісії з припинення, відомості про голову ліквідаційної комісії або ліквідатор (серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків), місцезнаходження ліквідаційної комісії та строки заявлення кредиторами своїх вимог (частини 10 статті 17 ЗУ № 755-IV);
 2. Закриття рахунків в банківських установах. Згідно пункту 3 статті 111 ЦКУ під час проведення процедури ліквідації ТОВ до завершення пред’явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія закриває рахунки, які відкриті у фінансових установах, окрім рахунку, яких використовується для розрахунку з кредиторами. Також відповідно до абзацу 2 пункту 147 Постанови Правління Національного банку України № 492 від 12 листопада 2003 року «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів» Голова ліквідаційної комісії або ліквідатор подає до банку заяву про закриття поточних та інших рахунків та копію рішення про ліквідацію ТОВ.
 3. Проходження перевірки та зняття з обліку в Державній податковій службі. Згідно пункту 11.5 розділу ХІ Наказу Міністерства Фінансів України № 1588 від 09 грудня 2011 року «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» у зв’язку з ліквідацією юридичної особи податковий орган, після отримання інформації від державного реєстратора про початок процедури ліквідації, розпочинають та проводять процедуру перевірки по сплаті передбачених податків та зборів і процедуру зняття з обліку ТОВ, як платника податків. Згідно пункту 11.12 даного Наказу, після проходження перевірки податковий орган видає довідку за формою 30-ОПП та довідку за формою 12-ОППУНКТУ
 4. Передача документів до архівної установи. Згідно пункту 4.25 Глави 4, Розділу ІІ Наказу Міністерства юстиції України № 656/5 від 08 квітня 2013 року «Про затвердження Правил роботи архівних установ України» у разі ліквідації юридичної особи документи підлягають передаванню в архівну установу. Пунктом 8 глави 3 розділу XV «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», які затверджені Наказом Міністерства юстиції України № 1000/5 від 18 червня 2015 року, передбачено, що для державної ліквідації ТОВ архівна установа, яка прийняла архівні документи видає довідку про прийняття документів. Перелік документів, які повинні передаватися до архівної установи зазначений у Наказі Міністерства юстиції України № 430/5 від 14.03.2013 року «Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду».
 5. Подача комплекту документів до державного реєстратора (частини 13 статті 17 ЗУ № 755-IV), а саме :
 6. Заповнена реєстраційна форма 2, яка затвердження Наказом Міністерства юстиції України № 3268/5 від 18 листопада 2016 року «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;
 7. Довідка з архівної установи.

Звертаємо увагу, що згідно частини 6 та 7 статті 17 ЗУ № 755-IV можлива спрощенна процедура припинення юридичної особи. Даний варіант підходить у випадку, коли державний реєстратор не отримав відомості від державних органів про наявність заборгованості по сплаті передбачених податків та зборів ТОВ.

Враховуючи, вище викладене, хочу звернути увагу на те, що реєстрація та ліквідація компанії в Україні є досить складними процедурами. Тому задля недопущення помилок на певних етапах рекомендую вам, звертатися до спеціалістів в сфері корпоративного права.

Автор: Александр Машталяр

Провідний юрисконсульт First Legal, Київ


Ще Новини: