Види ліквідації юридичних осіб

Оприлюднено Категорії Новини

На даний час в Україні можлива ліквідація бізнесу за декількома видами. Вибір за яким з них підприємство буде проходити процедуру ліквідації в основному залежить від його фінансового стану, наявності заборгованостей та термінів за які власники бізнесу хочуть «попрощатись» з підприємством.

До основних та найбільш використовуваних видів ліквідації належать наступні: 

  1. Ліквідація за рішенням учасників (добровільна ліквідація). В даному випадку учасниками приймається рішення про добровільну ліквідацію, яке оформлюється протоколом та проводиться закріплена законодавством процедура припинення юридичної особи. Кінцевим результатом такої процедури є виключення підприємства з Єдиного державного реєстру та внесення запису про припинення. Даний вид ліквідації займає доволі великий проміжок часу, так як процедура припинення передбачає проходження перевірок контролюючими органами, звільнення працівників, розрахунки з кредиторами тощо. Тому, цей вид ліквідації може бути не прийнятним для бізнесів, які мають намір ліквідувати підприємство швидко.
  2. Ліквідація шляхом зміни складу учасників та зміни керівника. Такий вид ліквідації відноситься до так званої експрес-ліквідації. Може бути найбільш прийнятним для підприємців, які мають намір швидко позбутись свого підприємства, навіть при наявності боргів. Експрес-ліквідація не передбачає повної ліквідації підприємства з внесенням запису про припинення до Єдиного державного реєстру, а лише перехід всіх прав та обов’язків до іншого власника, шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі та зміни керівника підприємства.
  3. Реорганізація компанії шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення. Реорганізація підприємства здійснюється за рішенням учасників або органу юридичної особи, уповноваженої на це установчими документами, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду або відповідних органів державної влади. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступника. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання. Процедура припинення компанії шляхом злиття, приєднання, поділу передбачає проведення наступних заходів, таких як дотримання строку пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог. Наступним кроком є складання комісією з припинення передавального акту у разі злиття, приєднання або перетворення чи розподільчого балансу для процедури поділу, який обов’язково повинен мати положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов’язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами. Далі процедура передбачає також перевірки контролюючими органами, зняття з обліку та внесення інформації щодо припинення до Єдиного державного реєстру із зазначенням правонаступника. 
  4. Ліквідація за рішенням суду можлива через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, за позовом учасника юридичної особи або відповідного органу державної влади. Законодавством встановлено, що у випадку якщо з позовом про ліквідацію юридичної особи звернувся орган державної влади, цей орган може бути призначений ліквідатором, якщо він наділений відповідними повноваженнями.
  5. Ліквідація у зв’язку із банкрутством підприємства. Даний вид ліквідації буде доречним для підприємств з наявним боргами. Процедура та умови визнання юридичної особи банкрутом встановлені та регулюються Кодексом з процедур банкрутства. Законодавством визначено поняття банкрутство як визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у визначеному порядку грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури. 

Право на звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство мають боржник, кредитор. Також, провадження може бути відкритим за заявою боржника у разі загрози його неплатоспроможності. За достатніх підстав господарський суд приймає заяву та ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Судом встановлюється строк, протягом якого ліквідатор зобов’язаний здійснити ліквідацію боржника та який не може перевищувати дванадцяти місяців. З метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов’язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, господарський суд здійснює офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України. Задоволення вимог кредиторів здійснюється почергово, черга кредиторів встановлена законодавством. Якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи – банкрута. Копія цієї ухвали надсилає державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи – банкрута, а також власнику майна. У випадку, якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов’язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна. Якщо майна банкрута вистачило для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі, він вважається таким, що не має боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність. У такому разі ліквідатор повідомляє про це орган або посадову особу органу, до компетенції яких належить призначення керівника (органів управління) боржника, та за потреби скликає загальні збори чи засідання відповідного органу і продовжує виконувати повноваження керівника (органів управління) боржника до їх призначення в установленому порядку. 

Таким чином, можна дійти висновку, що кожен вид ліквідації чи реорганізації юридичних осіб може бути застосований власниками бізнесу чи інших зацікавлених осіб в залежності від поставлених цілей та бажаного результату. Всі процедури, які застосовуються під час проведення ліквідації чи реорганізації чітко визначені законодавством, крім того існує багаторічна практика, в тому числі і судова, яка спонукає все ж власників та представників бізнесу звертатись за отриманням юридичних послуг під час проведення ліквідації та банкрутства підприємств до практикуючих в даних сферах юристів та адвокатів. Спеціалісти компанії «Перша юридична» як раз мають та надають кваліфіковану юридичну допомогу у вказаних сферах. 


Ще Новини:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.