Ліквідація юридичної особи

Ліквідація юридичної особи є доволі затратним процесом як у часовому так і фінансовому сенсі. Компанія «Перша юридична» здійснює юридичний супровід клієнта на всіх етапах необхідних для вдалої ліквідації юридичної особи з найменшими витратами та отриманням необхідного результату.

Відповідно до норм діючого законодавства юридична особа може бути припинена в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Що стосується саме ліквідації юридичної особи, як однієї із форм припинення, вона може відбуватись у наступних випадках:

 1. За рішенням її учасників (учасника) або уповноваженого органу юридичної особи на прийняття рішення щодо припинення юридичної особи; у зв’язку із закінченням строку на який було створено юридичну особу; у зв’язку із досягненням мети, для якої створювалась юридична особа та в інших випадках, передбачених установчими документами.
 2. За рішенням суду про ліквідацію юридичної особи.

Найбільш популярним способом ліквідації компанії та таким, що часто використовується клієнтами є прийняття власного рішення учасниками (учасником) про припинення (стосується товариств з обмеженою відповідальністю та приватних підприємств).

Процес ліквідації має декілька етапів, які є необхідними та важливими для отримання потрібного результату, а саме внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення.

Основні етапи ліквідації юридичної особи включають:

 1. Прийняття учасниками (учасником) або уповноваженим органом юридичної особи рішення щодо ліквідації юридичної особи, яке оформлюється протоколом (рішенням учасника). Одночасно формується та затверджується склад ліквідаційної комісії або призначається ліквідатор.
 2. Внесення запису до Єдиного державного реєстру про рішення щодо ліквідації юридичної особи та запису про склад ліквідаційної комісії чи ліквідатора та повідомлення таким чином про початок процедури ліквідації.
 3. Повідомлення контролюючих органів про початок ліквідації та про необхідність проведення аудиторських перевірок.
 4. Виявлення кредиторів юридичної особи та повідомлення їх про початок ліквідації.
 5. Підготовка ліквідаційної звітності, проведення інвентаризації, закриття відокремлених підрозділів юридичної особи, проведення розрахунків з кредиторами.
 6. Проведення податкової перевірки, перевірок Пенсійного фонду, фондів соціального страхування з послідуючим зняттям юридичної особи з реєстраційного обліку у контролюючих органах.
 7. Передача документів, що підлягають обов’язковому тривалому зберіганню до архівної установи, знищення печаток, штампів.
 8. Внесення запису про ліквідацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Перед початком процедури ліквідації клієнту необхідно підготувати та надати наступні документи:

 • установчі документи юридичної особи: статут, виписку з Єдиного державного реєстру, довідки про взяття на облік у контролюючих органах;
 • протоколи загальних зборів або рішення учасника, накази про прийняття директора та звільнення;
 • бухгалтерські документи, виписки з банку, відомості про нарахування заробітної плати, виписки з бухгалтерських рахунків;
 • договори, акти виконаних робіт, первинні бухгалтерські документи тощо.

Під час проведення процедури ліквідації, а особливо під час проведення перевірок контролюючими органами, перелік документів може змінюватись та доповнюватись.

На перший погляд ліквідація юридичної особи виглядає простою процедурою, але на практиці вона є доволі складною, навіть враховуючи деякі «полегшення» зі сторони законодавця. Слід відзначити, що існує судова практика щодо скасування ліквідації юридичної особи, навіть після внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення. Тому звернення до спеціалістів компанії «Перша юридична» в даного питання значно полегшить проходження всіх етапів процедури ліквідації юридичної особи від її початку до завершення.