Притягнення до відповідальності нерезидента за прострочення перебування на території України в умовах карантину

Оприлюднено

Розглянемо можливість перебування нерезидента як фізичної особи, який перетнув кордон із Україною з урахуванням візового або безвізового режимів, без застосування до нього штрафних санкцій з боку органів державної влади.  

Оформити посвідку на проживання в Україні

Постанова Кабінету Міністрів України № 150 від 15 лютого 2012 р. «Про затвердження Порядку продовження строку перебування та продовження або скорочення строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України» (далі за текстом – Постанова) розрізняє дві підстави тимчасового перебування нерезидентів на території України: 

  1. Протягом наданого візою дозволу в межах строку дії цієї візи;
  2. Не більш як 90 днів протягом 180 днів у разі  в’їзду іноземців, які є громадянами держав з безвізовим порядком в’їзду. Отже, згідно  Указу Президента України № 1131/2005 від 26 липня 2005 року для громадян держав – членів Європейського Союзу, Швейцарської Конфедерації та Князівства Ліхтенштейн з 1 вересня 2005 року встановлений безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через її територію за умови перебування таких осіб в Україні на термін, що не перевищує 90 днів.  

Стаття 203 Кодексу України про правопорушення в Україні встановлює, що у разі порушення іноземцем правил перебування в Україні за документами, термін дії яких закінчився, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, або порушення цього терміну, виявлене в пунктах пропуску через державний кордон України або контрольних пунктах в’їзду-виїзду, на правопорушника накладається штраф у розмірі від 1 700 грн до 5 100 грн

Проте, враховуючи запроваджений постановою КМУ на території України карантин, а також нині чинну норму Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», який був прийнятий 17 березня 2020 року, зазначені вище особи звільняються від притягнення їх до адміністративної відповідальності за ст. 203 КУпАП, якщо такі особи не змогли виїхати за межі України  в період чи внаслідок встановлення карантину. 

Проте, як бути нерезиденту, у випадку якщо він перетнув кордон України на своєму власному транспортному засобі? 

Стаття 380 Митного Кодексу України допускає тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування на строк до одного року, але за умови обов’язкової реєстрації такого транспортного засобу в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідним документом. Отже, нерезиденти, які перетинають кордон із Україною на нерозмитненому автомобілі не підпадають під дію цієї норми. 

У випадку якщо нерезидент, до прикладу, має на меті подорож Україною на своєму власному зареєстрованому у своїй країні транспортному засобі, він має право без жодних ризиків перебувати на цьому транспортному засобі один рік, але із урахуванням  дотримання строків перебування таким нерезидентом як фізичною особою на території України.  

У той же час, можуть траплятися випадки, коли нерезидент перетинає кордон із Україною на особистому транспортному засобі згідно виданої йому в установленому міжнародним законодавством України візою, що дозволяє йому законно перебувати на території України, наприклад, протягом одного року. Але, з урахуванням оголошеного карантину, такий нерезидент не встигає виїхати за межі території України та, відповідно, вивезти транспортний засіб особистого користування у термін в один рік з дати перетину кордону. 

Згідно ст. 380 Митного Кодексу України однорічний термін перебування транспортного засобу на території України може  бути продовжений митними органами з урахуванням дії обставин непереборної сили та особистих обставин громадян, які ввезли такі транспортні засоби, за умови документального підтвердження цих обставин. Згідно ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» для засвідчення обставини непереборної сили (форс-мажорних обставин), що об’єктивно унеможливлює виконання обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, в тому числі, внаслідок карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, зацікавлена особа отримує Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили). Такий Сертифікат видається Торгово-промисловою палатою України, або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами. 

Таким чином, лише отриманий в установленому законодавством України порядку сертифікат надає право звільнити нерезидента від притягнення його до адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафу за прострочення вивезення транспортного засобу особистого користування поза встановленими законом межами. Розмір штрафу становить від 850 грн до 170 000 грн.

Зважаючи на вищевикладене, можна зробити висновок, що кожний випадок щодо підстави та термінів перебування нерезидента на території України є індивідуальним. В той же час, спеціалісти ТОВ «Перша Юридична» радять таким особам звертатися до нашої компанії для отримання консультації та/або за допомогою з метою уникнення притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства. 

Автор: Ольга Чухляк

адвокат компанії First Legal, Київ


Ще Новини: