Оскарження рішень Державної служби з питань праці

            Рішення органів Державної служби України з питань праціє досить поширеною категорією справ, що активно  оспорюються в адміністративних судах. Як відомо, до компетенції органів Державної служби України з питань праці (далі за текстом – органи Держпраці) входить перевірка дотримання роботодавцем вимог трудового законодавства, шляхом здійснення державного контролю (у формі проведення інспекційного відвідування) або здійснення державного нагляду у формі проведення перевірок (планових або позапланових).

Нерідко, за наслідками здійснення такої перевірки територіальні органи Держпраці виявляють порушення роботодавцем вимог законодавства про працю, про що складають припис щодо усунення роботодавцем виявлених порушень вимог законодавства про працю, або постанову про накладення штрафу. Досить часто такі рішення є необґрунтованими та такими, що порушують права та інтереси осіб, відносно яких вони складені, що зумовлює необхідність їх скасування в судовому порядку. 

Обираючи Юридичну Компанію «Перша Юридична» Ви, обираєте ряд переваг, які полягають у наступному:

  1. Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року;
  2. Фахівці нашої Компанії мають значний досвід представництва інтересів клієнтів у суді;
  3. Під час надання правової допомоги Клієнту Юридична Компанія «Перша Юридична» керується виключно пріоритетністю інтересів клієнта у мінімальні для клієнта строки;
  4. Фахівці нашої Компанії (за бажанням клієнта) здійснюють комплексний супровід ведення справи у суді – від підготовки всіх необхідних документів для подачі позову до отримання судового рішення по справі та забезпечення його виконання (за бажанням клієнта).

            В будь-якому випадку, кожна окрема ситуація є унікальною, а тому потребує її попереднього аналізу, детального вивчення її фахівцями та визначення алгоритму подальших дій з урахування особливостей конкретних обставин справи.

     Юридична Компанія «Перша Юридична» пропонує наступний комплекс послуг із представництва інтересів клієнта під час розгляду спорів, пов’язаних із оскарженням податкових повідомлень-рішень та інших рішень податкових органів:

•   Правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;

•   Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;

•   Формування пакету необхідних документів для звернення до суду із адміністративним позовом;

• Складання адміністративного позову про оскарження рішення, прийнятого органом Держпраці;

•   Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду судом першої інстанції адміністративного позову, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка всіх процесуальних документів, тощо;

            Наші фахівці здійснюють представництво інтересів клієнта в адміністративному суді незалежно від інстанції (апеляційній та касаційній інстанції).

     Звертаючись до Юридичної Компанії «Перша Юридична», Ви довіряєте вирішення своїх питань фахівцям, які мають значний досвід судового представництва, що дозволяє максимально ефективно захистити порушені права клієнта з урахуванням останньої судової практики, зокрема, у справах, що стосуються оскарження рішень органів Держпраці.