Спори у сфері інтелектуальної власності

Сучасні умови ведення бізнесу змушують суб’єктів господарювання забезпечувати належний захист об’єктів права інтелектуальної власності, які бізнес використовує для покращення комерційної привабливості товарів або послуг. Так, нині актуальною є питання захисту прав на торгівельну марку, в тому числі для подальшого укладення договорів комерційної концесії (франчайзингу), або питання щодо протидії виробника розповсюдженню контрафактної продукції, що підриває його авторитет на ринку подібних товарів тощо.

Звісно, бізнес не в змозі передбачити усі можливі ризики неправомірного використання третіми особами майнових та/або немайнових прав інтелектуальної власності, що є непорушним правом їх володільців. Тому нерідко бізнес, всупереч волі, стає учасником того чи іншого спору, пов’язаного із порушенням прав інтелектуальної власності. При цьому, враховуючи достатньо активну роботу законодавця у вищевказаній сфері, встигнути за усіма внесеними змінами до законодавства з питань інтелектуальної власності є доволі складним заняттям.

Досвід діяльності Юридичної Компанії показує, що найбільш популярними спорами у сфері інтелектуальної власності є наступні:

  • спори щодо неправомірного використання знаків на товари та послуги третіми особами без відповідного дозволу;
  • спори, що випливають із договорів комерційної концесії (франчайзингу), ліцензійних договорів тощо;
  • спори щодо розповсюдження контрафактної продукції;
  • патентні спори;
  • спори щодо розголошення комерційної таємниці;
  • спори щодо оскарження рішень Антимонопольного комітету тощо.

        Вибір Юридичної Компанії «Перша Юридична» є, безперечно, перевагою для клієнта з огляду на наступне:

  1. Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року;
  2. Фахівці нашої Юридичної Компанії мають значний досвід представництва інтересів клієнтів у суді у спорах будь-якої складності, в тому числі спорів, що пов’язані із захистом прав інтелектуальної власності, розгляд яких здійснює Вищий суд з питань інтелектуальної власності, або суди господарської юрисдикції (в залежності від предмету позову);
  3. Фахівці нашої Юридичної Компанії здійснюють супровід процедури виконання рішення суду, предметом якого є вимоги, пов’язані із порушенням прав інтелектуальної власності.

Перед початком надання послуги фахівець нашої Юридичної Компанії проводить правовий аналіз ситуації та надає клієнту консультацію (усну або письмову). Запевняємо, що не існує ситуацій, які неможливо вирішити. Після погодження із клієнтом умов співпраці ми беремо на себе тягар збору усіх необхідних доказів від початку розгляду судової справи до виконання рішення суду. Клієнт отримує судове рішення, яке ухвалене на його користь, наголошуємо, у стислі терміни. За необхідності, фахівці Юридичної Компанії «Перша Юридична» також компетентні представляти інтереси клієнта під час виконавчого провадження. Ми володіємо відповідним досвідом.

Звернувшись до Юридичної Компанії «Перша Юридична»:

•      Ви зберігаєте свій час;

•      Ви зберігаєте свої нервові клітини;

•      Ви отримуєте рішення суду з максимально вигідного вирішення проблеми, на Вашу користь;

•      Ви, знову ж-таки, зберігаєте свій час під час процедури виконання рішення суду, довіривши її супровід Юридичній Компанії «Перша Юридична».