Розробка договору надання послуг

ТОВ «Перша Юридична» надає послуги юридичного характеру упродовж більш як 11 років  роботи. Одним із напрямів надання таких послуг є договірна робота. Нерідко, клієнт звертається до Компанії із запитом щодо складення договору про надання послуг.  Притаманною рисою такого виду договору є споживання послуги замовником (споживачем) у процесі надання послуг. Така особливість відрізняє договір про надання послуг від договору про виконання робіт, який переслідує мету – отримання досяжного матеріального результату від виконання робіт.

Враховуючи законодавчу встановлену відсутність істотних умов узагальненого договору про надання послуг, суб’єкти підприємницької діяльності як сторони повинні керуватися загальними приписами Господарського та Цивільного Кодексів України. 

Після отримання запиту для надання послуги із складання договору про надання послуг (або його правового аналізу), спеціалісти Компанії запитують у клієнта наступну інформацію: 

  • предмет послуги;
  • місце надання послуги;
  • періодичність та тривалість надання послуги;
  • бажаний порядок приймання-передачі наданих послуг;
  • форма звітування про етапи надання послуг;
  • строк дії договору;
  • інформація, необхідна для кваліфікованого надання такої послуги.

Отримання зазначеної інформації є вкрай важливим для кваліфікованого надання послуги із складання проекту договору про надання послуг, або правового аналізу договору, примірник якого наданий Компанії.

В доповнення до послуги із складання договору про надання послуг, або проведення його правового аналізу, ТОВ «Перша Юридична» також пропонує потенційному клієнту послугу із здійснення авторизації («перевірки») контрагента. Така послуга представляє собою аналіз юридичної історії контрагента як підприємця за допомогою публічних державних реєстрів, а також аналіз його установчих документів, та, у випадку необхідності, додаткових документів контрагента.

Здійснення авторизації контрагента дозволяє виявити усі потенційні негативні ризики, з якими може зіткнутися клієнт Компанії у процесі ділового співробітництва із таким контрагентом. Наприклад, ризик визнання договору про надання послуг недійсним, та/або ризик невиконання зобов’язань за договором, та/або ризик втягнення у кримінальне провадження у якості свідка тощо.

Укладення договору про надання послуг на підставі розробленого фахівцями ТОВ «Перша юридична» проекту договору про надання послуг, або розроблених рекомендацій щодо зміни тексту договору контрагента в результаті його правового аналізу, допомагає клієнту ТОВ «Перша юридична» отримати максимально зручні для нього умови провадження господарської діяльності, та уникнути виникнення можливих негативних ризиків у майбутньому.