Спори про відшкодування моральної шкоди

Захист інтересів клієнта у судових спорах – один із основних напрямків діяльності Юридичної Компанії «Перша Юридична». Спори про відшкодування моральної шкоди посідають значне місце в судовій практиці, адже фізичних та душевних страждань чи інших моральних хвилювань частіше за все фізична особа зазнає через завдання їй майнової шкоди, що досить часто трапляється в реальному житті.

Під моральною  шкодою  слід  розуміти  втрати  немайнового характеру внаслідок  моральних  чи фізичних страждань,  або інших негативних  явищ,   заподіяних   фізичній   чи   юридичній   особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб. Відповідно до  чинного  законодавства  моральна  шкода   може полягати, зокрема:  у  приниженні  честі,  гідності,  престижу або ділової репутації,  моральних переживаннях у зв’язку з ушкодженням здоров’я,    у   порушенні   права   власності   (в   тому   числі інтелектуальної),  прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у  зв’язку  з  незаконним  перебуванням  під слідством і судом,  у порушенні  нормальних   життєвих  зв’язків  через   неможливість продовження  активного  громадського життя,  порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.

Обираючи Юридичну Компанію «Перша Юридична» Ви, обираєте ряд переваг, які полягають у наступному:

  1. Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року;
  2. Фахівці нашої Компанії мають значний досвід представництва інтересів клієнтів у суді;
  3. Під час надання правової допомоги Клієнту Юридична Компанія «Перша Юридична» керується виключно пріоритетністю інтересів клієнта у мінімальні для клієнта строки;
  4. Фахівці нашої Компанії (за бажанням клієнта) здійснюють комплексний супровід ведення справи у суді – від підготовки всіх необхідних документів для подачі позову до отримання судового рішення по справі.

При вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди  необхідно враховувати:  наявність такої  шкоди,  протиправність  діяння  її  заподіювача,  наявність причинного зв’язку між шкодою і протиправним  діянням заподіювача та   вини  останнього в  її  заподіянні.  Під час вирішення питання про стягнення моральної шкоди необхідно з’ясувати,  чим   підтверджується   факт   заподіяння   позивачеві моральних  чи  фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими діями (бездіяльністю) вони заподіяні,  в якій  грошовій  сумі  чи  в якій матеріальній формі позивач оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при  цьому  виходить,  а  також інші  обставини,  що  мають  значення для вирішення спору.

В будь-якому випадку, кожна окрема ситуація є унікальною, а тому потребує її попереднього аналізу, детального вивчення її фахівцями та визначення алгоритму подальших дій з урахування особливостей конкретних обставин справи.

Юридична Компанія «Перша Юридична» пропонує наступний комплекс послуг із представництва інтересів клієнта під час розгляду спорів, пов’язаних із відшкодуванням моральної шкоди, завданої фізичній особі:

•   Правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;

•   Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;

•   Формування пакету необхідних документів для звернення до суду із цивільним позовом;

•   Складання цивільного позову про відшкодування моральної (немайнової) шкоди;

•   Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду судом першої інстанції позовної заяви, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка всіх процесуальних документів тощо;

•   За бажанням клієнта, супровід виконання рішення суду та представництво інтересів клієнта під час процедури виконавчого провадження.

У разі необхідності, наші фахівці здійснюють представництво інтересів клієнта у суді апеляційної, та/або касаційної інстанцій.

Звертаючись до Юридичної Компанії «Перша Юридична», клієнт довіряє вирішення своїх питань фахівцям, які мають значний досвід судового представництва, що дозволяє максимально ефективно захистити порушені права клієнта з урахуванням останньої судової практики, зокрема, що стосується відшкодування завданих моральної (немайнової) шкоди клієнту внаслідок завданих душевних страждань.