Спори про відшкодування шкоди завданої майну фізичної особи

Представництво інтересів клієнта у судових спорах, є однією із найбільш актуальних послуг Юридичної Компанії «Перша Юридична». Одним із таких спорів, на наш погляд, є спори про відшкодування шкоди, заподіяної майну фізичної особи, адже досить частими є випадки, коли через неправомірні дії третіх осіб чи інші непередбачувані обставини завдається шкода майну, що належить його власнику.

Обираючи Юридичну Компанію «Перша Юридична» Ви, обираєте ряд переваг, які полягають у наступному:

  1. Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року;
  2. Фахівці нашої Компанії мають значний досвід представництва інтересів клієнтів у суді;
  3. Під час надання правової допомоги Клієнту Юридична Компанія «Перша Юридична» керується виключно пріоритетністю інтересів клієнта у мінімальні для клієнта строки;
  4. Фахівці нашої Компанії (за бажанням клієнта) здійснюють комплексний супровід ведення справи у суді – від підготовки документів для подачі позову до отримання судового рішення по справі.

У спорах, пов’язаних із відшкодуванням завданих збитків власнику такого майна, потрібно враховувати, що під визначенням збитків мається на увазі:

1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки). На практиці, це можуть бути випадки пошкодження вашого автомобіля, внаслідок ДТП, залиття житла сусідом або пошкодження житла чи іншого майна внаслідок незаконного виконання перепланування та/або ремонту третіми особами, фактичне використання будь-якого майна без належних на те правових підстав (договору оренди, тощо).

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода). Так, упущеною вигодою можуть вважатися випадки фактичного використання будь-якого майна (наприклад, чужої земельної ділянки) без належних на те правових підстав (без укладеного договору оренди, тощо).

Крім того, чинним законодавством України передбачена презумпція повного відшкодування завданих збитків. Так, згідно ст. 1166 Цивільного кодексу України передбачено, що майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Отже, особа, яка зазнала майнових збитків внаслідок неправомірних третіх осіб має право самостійно визначати склад таких збитків, тобто чи це будуть лише реальні збитки або упущена вигода, або одночасно і реальні збитки та упущена вигода. В будь-якому випадку, кожна окрема ситуація є унікальною, а тому потребує її попереднього аналізу, детального вивчення її фахівцями та визначення алгоритму подальших дій з урахування особливостей конкретних обставин справи.

Юридична Компанія «Перша Юридична» пропонує наступний комплекс послуг із представництва інтересів клієнта під час розгляду спорів, пов’язаних із відшкодуванням шкоди, завданої майну фізичної особи:

•   Правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;

•   Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;

•   Формування пакету документів для звернення до суду із цивільним позовом;

•   Складання цивільного позову про відшкодування збитків, завданих майну клієнта;

•   Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду судом першої інстанції позовної заяви, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка необхідних процесуальних документів для успішного розгляду справи у суді тощо;

•   За бажанням клієнта, супровід виконання рішення суду та представництво інтересів клієнта під час процедури виконавчого провадження.

У разі необхідності, наші фахівці здійснюють представництво інтересів клієнта у суді апеляційної, та/або касаційної інстанцій.

Звертаючись до Юридичної Компанії «Перша Юридична», клієнт довіряє вирішення своїх питань фахівцям, які мають значний досвід судового представництва, що дозволяє максимально ефективно захистити порушені права клієнта з урахуванням останньої судової практики, зокрема, що стосується відшкодування завданих збитків клієнту внаслідок пошкодження його майна.