Спори про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю

Захист інтересів клієнта у судових спорах – один із основних напрямків діяльності Юридичної Компанії «Перша Юридична». Одним з категорій судових спорів, які досить часто виникають на практиці є спори про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю або життю фізичної особи. Причому такі випадки завдання шкоди здоров’ю або життю можуть виникати під час виконання фізичної особою (працівником) трудових обов’язків, в результаті дій третіх осіб (протиправних дій третіх осіб, дій в стані крайньої необхідності), внаслідок дій, пов’язаних з джерелом підвищеної небезпеки (вибухонебезпечні матеріали, дикі звірі, тварини тощо), тощо.

В даній категорій справ варто мати на увазі,  що шкода,  заподіяна  життю або здоров’ю особи,  підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її заподіяла,  за умови, що дії останньої були неправомірними, між ними і шкодою є безпосередній  причинний  зв’язок  та  є  вина зазначеної особи,  а коли це було наслідком дії джерела підвищеної небезпеки,  незалежно  від наявності вини.  При цьому згідно вимог чинного законодавства особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки відповідає за завдану шкоду, якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

Обираючи Юридичну Компанію «Перша Юридична» Ви, обираєте ряд переваг, які полягають у наступному:

  1. Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року;
  2. Фахівці нашої Компанії мають значний досвід представництва інтересів клієнтів у суді;
  3. Під час надання правової допомоги Клієнту Юридична Компанія «Перша Юридична» керується виключно пріоритетністю інтересів клієнта у мінімальні для клієнта строки;
  4. Фахівці нашої Компанії (за бажанням клієнта) здійснюють комплексний супровід ведення справи у суді – від підготовки всіх необхідних документів для подачі позову до отримання судового рішення по справі.

При розгляді справ, пов’язаних із заподіянням шкоди здоров’ю або життю особи (потерпілого) варто розуміти, що в такому випадку є підстави вимагати в судовому порядку не лише відшкодування понесених майнових витрат на лікування та відновлення свого здоров’я, а й відшкодування моральної шкоди, що полягає у порушенні  нормальних   життєвих  зв’язків, усталеного способу життя, душевних переживаннях потерпілого у зв’язку з завданням шкоди здоров’ю.

В будь-якому випадку, кожна окрема ситуація є унікальною, а тому потребує її попереднього аналізу, детального вивчення її фахівцями та визначення алгоритму подальших дій з урахування особливостей конкретних обставин справи.

Юридична Компанія «Перша Юридична» пропонує наступний комплекс послуг із представництва інтересів клієнта під час розгляду спорів, пов’язаних із відшкодуванням шкоди, завданої здоров’ю або життю фізичної особи:

•   Правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;

•   Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;

•   Формування пакету необхідних документів для звернення до суду із цивільним позовом;

•   Складання цивільного позову про відшкодування майнової та моральної (немайнової) шкоди;

•   Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду справи судом першої інстанції, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка всіх процесуальних документів тощо;

•   За бажанням клієнта, супровід виконання рішення суду та представництво інтересів клієнта під час процедури виконавчого провадження.

У разі необхідності, наші фахівці здійснюють представництво інтересів клієнта у суді апеляційної, та/або касаційної інстанцій.

Звертаючись до Юридичної Компанії «Перша Юридична», клієнт довіряє вирішення своїх питань фахівцям, які мають значний досвід судового представництва, що дозволяє максимально ефективно захистити порушені права клієнта з урахуванням останньої судової практики, зокрема, що стосується відшкодування завданих майнових втрат (збитків) та моральної (немайнової) шкоди, завданої  здоров’ю або життю клієнта.