Спори про визнання особи такою, що втратила право користування об’єктом нерухомості

Однією із найбільш затребуваних юридичних послуг Юридичної Компанії «Перша Юридична» є представництво інтересів клієнта у суді щодо спорів, які пов’язані із правом власника об’єкта нерухомості вільно володіти, користуватися та розпоряджатись спірним об’єктом нерухомості. З-поміж численних видів спорів, досвід участі в яких має Юридична Компанія, є спори клієнта про визнання третьої особи такою, що втратила право користування об’єктом нерухомого майна.

Вибір Юридичної Компанії «Перша Юридична» є, безперечно, перевагою для клієнта з огляду на наступне:

  1. Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року;
  2. Фахівці нашої Компанії мають значний досвід представництва інтересів клієнтів у суді з питань розгляду спорів, пов’язаних із об’єктами нерухомості, у тому числі спорів про визнання особи такою, що втратила право користування об’єктом нерухомості;
  3. Фахівці нашої Компанії можуть здійснити (за бажанням клієнта) супровід процедури виконання рішення суду у справах про визнання особи такою, що втратила право користування об’єктом нерухомості.

Питання щодо позбавлення права особи користуватися об’єктом нерухомого майна є актуальним  у разі виникнення необхідності примусового вилучення власником житла запису про державну реєстрація місця проживання іншої особи. Здебільшого, така необхідність обумовлена правом клієнта на отримання субсидії. У той же час, у разі відсутності фактичного проживання зареєстрованої особи за місцем житла клієнта протягом більш ніж шести місяців, такий клієнт отримує значно нижчий розмір субсидії. Як відомо, чим більший сукупний  розмір доходу співмешканців житла, тим менший розмір субсидії, яку надає держава Україна.

Ще однією підставою для примусового вилучення запису про державну реєстрація місця проживання осіб, які не є фактичними мешканцями такого житла протягом більш ніж одного року, та які відмовляються зняти місце своєї реєстрації у добровільному порядку, є право власника вільно розпоряджатися належного йому на праві власності об’єкта нерухомого майна. Проте наявність юридичних співмешканців дещо ускладнює процес відчуження спірного майна власником.

Існують й інші практичні кейси представництва інтересів власника житлової нерухомості у суді під час вирішення спорів про визнання особи такою, що втратила право користування такою нерухомістю, які сформували впевненість спеціалістів Юридичної Компанії щодо беззаперечного вирішення спору із вказаного питання.

Юридична Компанія «Перша Юридична» пропонує наступний комплекс послуг із представництва інтересів клієнта під час розгляду спорів про визнання особи (осіб) такою ( такими), що втратила (-и) право користування об’єктом нерухомості:

•   Правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;

•   Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;

•   Формування пакету документів для звернення до суду із цивільним позовом;

•   Складання цивільного позову про визнання особи (осіб) такою ( такими), що втратила (-и) право користування об’єктом нерухомості;

•   Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду судом першої інстанції позовної заяви, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка необхідних процесуальних документів для успішного розгляду справи у суді тощо;

•   Надання покрокової інструкції щодо порядку виконання рішення суду, або, за додатковим запитом клієнта, представництво інтересів клієнта під час процедури виконавчого провадження.

У разі необхідності, наші спеціалісти також представляють інтереси клієнта під час розгляду судової справи як у суді першої інстанції, так само й у суді апеляційної, та/або касаційної інстанцій.

Звернувшись до Юридичної Компанії «Перша Юридична», наш клієнт безперечно отримує бажаний результат  вільно володіти, користуватися та розпоряджатися спірним об’єктом нерухомого майна. Спеціалісти нашої Юридичної Компанії самостійно здійснюють пошук належних та допустимих доказів з метою справедливого успішного вирішення спору судом. При цьому, основою нашої роботи є приписи, визначені чинним законодавством України, а також положення новітньої судової практики, моніторинг якої регулярно провадять наші спеціалісти.