Спори про визнання права власності на нерухоме майно

Досвід діяльності ТОВ «Перша Юридична» у галузі цивільного права з 2008 року показує, що непоодинокими випадками відновлення прав наших клієнтів є необхідність підготовки цивільного позову щодо визнання права власності на нерухоме майно внаслідок його оспорювання (або невизнання) належного їх права власності з боку третьої особи (третіх осіб).

При чому, аналіз Єдиного Державного реєстру судових рішень дає підстави зробити висновок, що останнім часом кількість спорів з вищезазначеної категорії справ невпинно збільшується. Проте, для успішного, але при цьому – справедливого, вирішення спору по суті у заявника (позивача) повинні бути документально підтверджені докази наявності у нього речових прав щодо спірного об’єкту нерухомого майна, а також докази порушення таких прав третьою особою.

А чи відомі Вам історії щодо будівництва особою, наприклад, житлового будинку без наявності відповідного дозвільного документу, та неможливості, у подальшому, розпорядитися збудованою нерухомістю, внаслідок штампу «самочинне будівництво» на сторінках технічного паспорту? Впевнені, хоча  б один із Ваших близьких або знайомих стикався із такою неприємною ситуацією.

Знаємо, що такий випадок не є перепоною на шляху розпорядження Вашим нерухомим майном, у подальшому, у бажаний для Вас спосіб. Адже, цивільне законодавство України надає можливість заявнику легалізувати самочинно збудоване майно, за умови дотримання відповідних умов.

Звернувшись до команди ТОВ «Перша Юридична” Ви отримаєте ряд наступних переваг, що полягають у наступному:

• правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;

•   Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;

•   Формування пакету документів для звернення до суду із цивільним позовом;

•   Складання цивільного позову про визнання особи (осіб) такою ( такими), що втратила (-и) право користування об’єктом нерухомості;

•   Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду судом першої інстанції позовної заяви, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка необхідних процесуальних документів для успішного розгляду справи у суді тощо;

•   Надання покрокової інструкції щодо порядку виконання рішення суду, або, за додатковим запитом клієнта, представництво інтересів клієнта під час процедури виконавчого провадження.

У разі необхідності, наші спеціалісти також представляють інтереси клієнта під час розгляду судової справи як у суді першої інстанції, так само й у суді апеляційної, та/або касаційної інстанцій.

ТОВ «Перша Юридична» – це головна запорука повернення належного Вам, чи Вашим близьким, права використання всіх правомочностей власника щодо об’єкта нерухомого майна у спосіб, передбачений чинним законодавством України.