Спори в усуненні перешкод в користуванні земельною ділянкою (землею)

Судове представництво інтересів клієнта у спорах, пов’язаних із об’єктами нерухомого майна, є однією із найбільш запитуваних послуг Юридичної Компанії «Перша Юридична». Одним із таких спорів клієнта, на наш погляд, є спори про усунення перешкод у користуванні нерухомістю. Актуальність цього запиту обумовлене численними порушеннями прав власника (клієнта) вільно володіти та користуватися об’єктами права власності.

Вибір Юридичної Компанії «Перша Юридична» є, безперечно, перевагою для клієнта з огляду на наступне:

  1. Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року;
  2. Фахівці нашої Компанії мають значний досвід представництва інтересів клієнтів у суді з питань розгляду спорів, пов’язаних із об’єктами нерухомості, у тому числі спорів про усунення перешкод у користуванні нерухомістю;
  3. Фахівці нашої Компанії здійснюють супровід процедури виконання рішення суду у справах про усунення перешкод у користуванні нерухомістю.

Одним із найрозповсюдженіших випадків порушення прав клієнта є займання третьою особою об’єкта права власності (житлової або нежитлової нерухомості)  клієнта, без належної на те юридичної підстави.  Здебільшого, такий випадок виникає внаслідок тривалої тимчасової відсутності останнього за місцезнаходженням об’єкта нерухомості, що неважко простежити зловмиснику.

Іншим найрозповсюдженішим випадком порушення прав клієнта є неможливість останнього виселити (позбавити) недобросовісного користувача об’єкта права власності (житлової або нежитлової нерухомості), якщо таке користування здійснюється без укладеного із клієнтом договору оренди нерухомості.

Юридична Компанія «Перша Юридична» пропонує наступний комплекс послуг із представництва інтересів клієнта під час розгляду спорів про усунення перешкод у користуванні об’єктом нерухомого майна:

•   Правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;

•   Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;

•   Формування пакету документів для звернення до суду із цивільним позовом;

•   Складання цивільного позову про усунення перешкод у користуванні об’єктом нерухомого майна;

•   Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду судом першої інстанції позовної заяви, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка необхідних процесуальних документів для успішного розгляду справи у суді тощо;

•   Надання покрокової інструкції щодо порядку виконання рішення суду, або, за додатковим запитом клієнта, представництво інтересів клієнта під час процедури виконавчого провадження.

У разі необхідності, наші спеціалісти також представляють інтереси клієнта під час розгляду судової справи як у суді першої інстанції, так само й у суді апеляційної, та/або касаційної інстанцій.

Звертаючись до Юридичної Компанії, клієнт отримує бажаний для нього результат – вільно користуватися правами власника об’єкта нерухомості: володіти, користуватись та розпоряджатись таким об’єктом. Крім того, пропонуючи комплекс послуг із судового представництва наші фахівці передбачають також вчинення необхідних дій для відшкодування збитків та моральної шкоди клієнта. При цьому, під час надання юридичних послуг, спеціалісти нашої Юридичної Компанії діють у чіткій відповідності із законодавством України, а також новітньою судовою практикою.