Оскарження рішень, дій, бездіяльності органів державної влади

            Кожен з нас, намагаючись реалізувати свої права чи досягнути бажаного результату, хоч раз неодмінно стикався в житті з необхідністю звернення до органів державної влади чи органів місцевого самоврядування. На жаль, не завжди такі органи і їх посадові особи приймають рішення, які повністю відповідають інтересам громадянина чи юридичної особи й є абсолютно правомірними. В таких випадках виникає потреба у захисті своїх порушених прав й законних інтересів шляхом оскарження рішень (дій чи бездіяльності) посадових осіб таких органів.

            Право на оскарження рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування (їх посадових осіб)  у судовому порядку – гарантоване кожному згідно статті 55 Конституції України. Порядок звернення до адміністративного суду регламентований Кодексом адміністративного судочинства України.

            Разом з тим, з метою обрання ефективного способу захисту порушених прав, тактики захисту, дотримання процесуальних строків оскарження необхідно звернутися за фаховою юридичною допомогою.  Юридична компанія «Перша Юридична» успішно надає широкий спектр послуг, зокрема, під час оскарження рішень, дій або бездіяльності органів державної влади (їх посадових осіб).

Обираючи Юридичну Компанію «Перша Юридична» Ви, обираєте ряд переваг, які полягають у наступному:

  1. Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року;
  2. Фахівці нашої Компанії мають значний досвід представництва інтересів клієнтів у суді;
  3. Під час надання правової допомоги Клієнту Юридична Компанія «Перша Юридична» керується виключно пріоритетністю інтересів клієнта у мінімальні для клієнта строки;
  4. Фахівці нашої Компанії (за бажанням клієнта) здійснюють комплексний супровід ведення справи у суді – від підготовки всіх необхідних документів для подачі позову до отримання судового рішення по справі.

            В будь-якому випадку, кожна окрема ситуація є унікальною, а тому потребує її попереднього аналізу, детального вивчення її фахівцями та визначення алгоритму подальших дій з урахування особливостей конкретних обставин справи.

     Юридична Компанія «Перша Юридична» пропонує наступний комплекс послуг із представництва інтересів клієнта під час розгляду спорів, пов’язаних із відшкодуванням моральної шкоди, завданої фізичній особі:

•   Правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;

•   Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;

•   Формування пакету необхідних документів для звернення до суду із адміністративним позовом;

• Складання адміністративного позову про оскарження рішень, дій, бездіяльності органів державної влади (їх посадових осіб);

•   Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду судом першої інстанції позовної заяви, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка всіх процесуальних документів тощо;

•   За бажанням клієнта, супровід виконання рішення суду та представництво інтересів клієнта під час процедури виконавчого провадження.

     Наші фахівці здійснюють представництво інтересів клієнта в адміністративному суді незалежно від інстанції (апеляційній та касаційній інстанції).

     Звертаючись до Юридичної Компанії «Перша Юридична», клієнт довіряє вирішення своїх питань фахівцям, які мають значний досвід судового представництва, що дозволяє максимально ефективно захистити порушені права клієнта з урахуванням останньої судової практики.