Спори, пов’язані з прийняттям або звільненням громадян з публічної служби

            Однією з найчисленніших категорій публічно-правових спорів, що розглядаються адміністративними судами України, є спори, пов’язані з прийняттям (обранням, призначенням) громадян на публічну службу, її проходженням та звільненням з публічної служби (припиненням).

            Юрисдикція адміністративних судів поширюється не на будь-які трудові спори, а лише ті, які пов’язані з прийняттям громадян на публічну службу, її проходженням, звільненням з неї. При цьому, слід мати на увазі, що навіть якщо стороною спору є орган державної влади або орган місцевого самоврядування проте такий орган у спірних правовідносинах виступає не як суб’єкт владних повноважень, а як роботодавець у трудових відносинах, то такий спір підсудний загальним судам та вирішується за правилами цивільного судочинства.

            Особливу увагу також заслуговують строки оскарження дій суб’єктів владних повноважень у публічно-правових спорах, адже загальний строк для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи становить – шість місяців, натомість строк для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби становить лише один місяць.

Отже, особливість суб’єктного складу публічно-правових спорів, пов’язаних із прийняттям на публічну службу, її проходженням та звільнення з публічної служби, строків розгляду цієї категорії спорів та інших особливостей цих спорів зумовлює необхідність звернення до  фахової допомоги юристів, які володіють практичним досвідом ведення таких справ у судах.

Команда фахівців юридичної компанії «Перша юридична» допоможе захистити ваші інтереси у разі незаконного звільнення з публічної служби та поновлення ваших порушених прав.

            Обираючи Юридичну Компанію «Перша Юридична» Ви, обираєте ряд переваг, які полягають у наступному:

  1. Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року;
  2. Фахівці нашої Компанії мають значний досвід представництва інтересів клієнтів у суді;
  3. Під час надання правової допомоги Клієнту Юридична Компанія «Перша Юридична» керується виключно пріоритетністю інтересів клієнта у мінімальні для клієнта строки;
  4. Фахівці нашої Компанії (за бажанням клієнта) здійснюють комплексний супровід ведення справи у суді – від підготовки всіх необхідних документів для подачі позову до отримання судового рішення по справі та забезпечення його виконання (за бажанням клієнта).

            В будь-якому випадку, кожна окрема ситуація є унікальною, а тому потребує її попереднього аналізу, детального вивчення її фахівцями та визначення алгоритму подальших дій з урахування особливостей конкретних обставин справи.

            Юридична Компанія «Перша Юридична» пропонує наступний комплекс послуг із представництва інтересів клієнта під час розгляду спорів, пов’язаних з прийняттям громадян на публічну службу, її проходженням, звільненням з публічної служби:

•   Правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;

•   Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;

•   Формування пакету необхідних документів для звернення до суду із адміністративним позовом;

• Складання адміністративного позову про оскарження рішення, пов’язаного із прийняттям на публічну службу, її проходженням, звільненням з публічної служби;

•   Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду судом першої інстанції адміністративного позову, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка всіх процесуальних документів, тощо;

            Наші фахівці здійснюють представництво інтересів клієнта в адміністративному суді незалежно від інстанції (апеляційній та касаційній інстанції).

     Звертаючись до Юридичної Компанії «Перша Юридична», Ви довіряєте вирішення своїх питань фахівцям, які мають значний досвід судового представництва, що дозволяє максимально ефективно захистити порушені права клієнта з урахуванням останньої судової практики, зокрема, у справах, що пов’язані із прийняттям на публічну службу, її проходженням, звільненням з публічної служби.