Спори про визнання права власності на нерухомість

Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги у галузі господарського  права з 2008 року.

 Одним із найпоширеніших запитів нашого клієнта є запит, пов’язаний із необхідністю відновлення права користування останнім усіма правомочностями власника об’єкта нерухомого майна: права володіння, користування або розпорядження.

Вибір Юридичної Компанії «Перша Юридична» є, безперечно, перевагою для клієнта з огляду на наступне:

  1. Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року;
  2. Фахівці нашої Юридичної Компанії мають значний досвід представництва інтересів клієнтів у суді з питань розгляду спорів, пов’язаних із об’єктами нерухомості, у тому числі спорів про усунення перешкод у користуванні нерухомістю;
  3. Фахівці нашої Юридичної Компанії здійснюють супровід процедури виконання рішення суду у справах про усунення перешкод у користуванні нерухомістю.

Здебільшого, досудовий порядок врегулювання спору відносно об’єкта нерухомого майна, не завжди є дієвим, тому команда Юридичної Компанії успішно здійснює всі необхідні дії для підготовки позовної заяви про визнання права власності на об’єкт права власності клієнта у порядку господарського судочинства, та, у залежності від запиту клієнта, – та виконання рішення суду про визнання права власності на такий об’єкт.

Досвід показує, що успіх у вищевказаній категорії справ досягається у випадку пред’явлення до суду достатніх доказів, що особа позивача дійсно є власником об’єкта спору (об’єкта нерухомого майна), права якої оспорюються або не визнаються іншою особою. При цьому, важливою умовою є відсутність факту перебування  особи позивача у зобов’язальних відносинах із відповідачем, яким є особа, яка оспорює право власності на спірне майно, або особа, яка хоч і не оспорює права власності на таке майно, але і не визнає його.

Яскравими прикладами існування спору про визнання права власності на об’єкт нерухомого майна є відчуження об’єкта спору як предмета іпотеки третьою особою. Здебільшого, вибуття такого майна з-під володіння  нашого клієнта відбувалось поза волею останнього, тому найбільш дієвим способом відновлення його прав було витребування об’єкта його дійсного права власності з-під чужого володіння та визнання права власності на вищевказаний об’єкт.

Необхідність визнання права  власності на об’єкт нерухомого майна також виникає у випадку самочинного будівництва майна. У такому випадку ми забезпечуємо  дотримання прав клієнта щодо вільного користування та розпорядження самочинно збудованим об’єктом шляхом внесення відповідного запису до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно. Нагадаємо, що  відсутність правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомого майна унеможливлює реалізацію права розпорядження таким майном.

Звернувшись до команди Юридичної Компанії «Перша Юридична» Ви отримуєте ряд наступних переваг:

• Правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;

•   Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;

•   Формування пакету документів для звернення до суду із цивільним позовом;

•   Складання цивільного позову про визнання особи (осіб) такою ( такими), що втратила (-и) право користування об’єктом нерухомості;

•   Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду судом першої інстанції позовної заяви, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка необхідних процесуальних документів для успішного розгляду справи у суді тощо;

•   Представництво інтересів клієнта під час процедури виконавчого провадження.

У разі необхідності, наші спеціалісти також можуть представляти Ваші інтереси у суді апеляційної, та/або касаційної інстанцій.

Юридична Компанія «Перша Юридична» – це головна запорука повернення належного Вашій юридичній особі, інтереси якої Ви уповноважені представляти, права реалізації прав власника об’єкта нерухомого майна у спосіб, передбачений чинним законодавством України.