Спори, що виникають із договорів оренди нерухомого майна

Нині чинна вимога законодавства, щодо обов’язковості дотримання суб’єктами господарювання письмової форми договору оренди нерухомого майна, викликає актуальність надання юридичних послуг, пов’язаних із укладенням, зміною або достроковим розірванням вищевказаних договорів.

Необхідність звернення клієнта до суду викликана, як у випадку необхідності внесення змін до істотних умов договору, що в обов’язковому порядку повинно здійснюватися у письмовій формі, так і у випадку відмови іншої сторони договору оренди нерухомого майна  неухильного дотримуватися умов договору, зокрема, щодо користування об’єктом оренди нерухомого майна згідно його цільового призначення, заборони надання об’єкта оренди в суборенду третім особам тощо.

          У будь-якому із наведених випадків, спеціалісти Юридичної Компанії «Перша Юридична» здійснюють захист інтересів Клієнта, ініціюючи процедуру досудового вирішення спору шляхом направлення відповідної претензії, а також шляхом збору відповідних доказів, та комплексного захисту порушених прав свого клієнта у судовому порядку до забезпечення виконання відповідного рішення суду.

Вибір Юридичної Компанії «Перша Юридична» є, безперечно, перевагою для клієнта з огляду на наступне:

  1. Юридична Компанія «Перша Юридична» надає юридичні послуги з 2008 року;
  2. Фахівці нашої Юридичної Компанії мають значний досвід представництва інтересів клієнтів у суді з питань розгляду спорів, пов’язаних із об’єктами нерухомості, у тому числі, спорів щодо усунення перешкод у користуванні нерухомістю;
  3. Фахівці нашої Юридичної Компанії здійснюють супровід процедури виконання рішення суду у справах про усунення перешкод у користуванні нерухомістю.

Отже, звернувшись до команди Юридичної Компанії «Перша Юридична» Ви отримуєте ряд наступних переваг:

• Правовий аналіз ситуації, яка склалась, консультування (усне або письмове), формування правової позиції;

•   Збір та/або пошук доказів для належного захисту інтересів клієнта, зокрема, шляхом направлення адвокатських запитів;

•   Формування пакету документів для звернення до суду із позовом;

•   Складання позову про визнання особи (осіб) такою ( такими), що втратила (-и) право користування об’єктом нерухомості;

•   Судове представництво інтересів клієнта під час розгляду судом першої інстанції позовної заяви, що включає до себе: участь у судових засіданнях, підготовка необхідних процесуальних документів для успішного розгляду справи у суді тощо;

•   Представництво інтересів клієнта під час процедури виконавчого провадження.

У разі необхідності, наші спеціалісти також можуть представляти Ваші інтереси у суді апеляційної, та/або касаційної інстанцій.

Факт укладення суб’єктами господарювання договору оренди нерухомого майна у письмовій формі, не гарантує жодній із сторін такого договору дотримання його умов. На жаль, нерідко, суб’єкти господарювання не дбають про власну ділову репутацію, грубо порушуючи навіть прискіпливо виписані умови взаємодії сторін під час користування об’єктом нерухомого майна. Проте, незважаючи на характер допущених порушень, вчинених будь-якою із сторін, відносно вищевказаного об’єкта майнових прав, спеціалісти Юридичної Компанії компетентні вирішити будь-який спір, забезпечивши швидке та безболісне їх відновлення, та, навіть, відшкодування завданих збитків (у випадку їх спричинення) та/або ділової репутації постраждалої сторони.