Спори, що виникають з договорів сервітуту, емфітевзису, суперфіцію

Юридична компанія «Перша Юридична» здійснює успішний захист інтересів юридичних осіб у земельних спорах з 2008 року.

Одним з напрямків практики вирішення земельних спорів Юридичної компанії «Перша Юридична» є представництво інтересів юридичних осіб у спорах, що виникають з договорів сервітуту, емфітевзису та суперфіцію. Такі договори протягом останніх років набувають все більшої популярності в учасників земельних правовідносин, оскільки дозволяють максимально визначено прописати права та обов’язки кожної зі сторін. Проте, бувають випадки, коли сторони договору не дотримуються та не виконують взятих на себе зобов’язань. Невиконання стосується як пасивних обов’язків (зобов’язання не перешкоджати, не вчиняти дій, утримуватися від їх вчинення) так і активних (зобов’язання здійснювати своєчасно оплату, підтримувати земельну ділянку у належному стані тощо). У разі неможливості вирішення спору шляхом спільних переговорів, сторона, права якої порушені, змушена звертатися до суду. Спеціалісти Юридичної компанії «Перша Юридична» зазначають, що своєчасна та професійно надана правова допомога є передумовоюшвидкого та ефективного захисту інтересів особи, права якої порушені.

Звернувшись до Юридичної компанії «Перша Юридична» за послугою з представництва інтересів юридичних осіб у спорах що виникають з договорів сервітуту, емфітевзису та суперфіцію Ви отримуєте:

  • юридичний аналіз наданих документів;
  • підготовка правової позиції з метою захисту;
  • збір доказів (у тому числі за допомогою подачі адвокатських запитів);
  • підготовка та подача позовної заяви до суду, допомога зі сплатою судового збору;
  • представництво інтересів під час судових засідань, в тому числі підготовка та подача заяв з процесуальних питань;
  • супровід під час виконання судового рішення.

За домовленістю Юридична компанія «Перша Юридична» може здійснити представництво інтересів клієнта під час апеляційного та касаційного провадження.

Представництво інтересів юридичних осіб у спорах що виникають з договорів сервітуту, емфітевзису та суперфіцію є одним з пріоритетних напрямків діяльності  Юридичної компанії «Перша Юридична». Наші спеціалісти володіють багаторічним досвідом у цій практиці та постійно вдосконалюють свій професійний рівень. Досягнення максимально ефективного результату для клієнта є нашою ціллю у кожному кейсі. Ми гарантуємо індивідуальний підхід та орієнтованість на результат.