Юридична компанія «Перша Юридична» здійснює успішне судове представництво інтересів юридичних осіб у господарських спорах з 2008 року.

    Одним з напрямків практичного вирішення спорів Юридичної компанії «Перша Юридична» є представництво інтересів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у спорах щодо визнання договорів недійсними чи укладеними. Зазначена категорія справ набирає все більшої популярності в наш час.

Навіть укладені угоди, на які одна з сторін покладає великі надії, можуть бути визнані недійсними. Підстав для визнання угоди недійсною існує доволі багато й вони передбачені не лише в Цивільному та Господарському кодексі України, а й такі наслідки можуть бути застосовані при порушенні вимог інших законів України та/або підзаконних нормативно-правових актів.

Недійсні правочини поділяються на нікчемні, недійсність яких встановлена законом, і оспорювані, які можуть бути визнані недійсними лише в судовому порядку за позовом однієї з сторін чи іншої зацікавленої особи. Зокрема, до оспорюваних угод можна віднести такі, які укладені під впливом помилки, обману, насильства, погрози, зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною, тяжких обставин і наявності їх безпосереднього зв’язку з волевиявленням другої сторони, правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії) чи з перевищенням (відсутністю) повноважень  у її представника тощо.

Угоди, які не відповідають вимогам закону, визнаються судом нікчемними у випадках, коли це прямо передбачено відповідним законом, й не породжують будь-яких результатів, які сторони хотіли досягти, незалежно від їх волі і вини у вчиненні такої незаконної угоди.

Навіть при вирішенні звичайного господарського спору суд сам, за власною ініціативою, вправі встановити факт того, що зміст угоди, стосовно виконання якої й виник спір, суперечить законодавству, чинному на момент укладення такої угоди, й він вправі за власною ініціативою визнати таку угоду недійсною повністю або у певній частині, що може призвести до неочікуваних негативних наслідків для одної чи обох сторін.

Задля того, щоб не попадати в такі ситуації, рекомендуємо завчасно звертатися за професійною правовою допомогою ще до укладення договору, чи, навіть після його укладення задля своєчасного усунення тих можливих наявних порушень, які тягнуть за собою визнання угоди недійсною.

Далеко не всі договори, підписані сторонами, можуть вважатися укладеними і не всі фактичні правовідносини без підписання договорів вважаються недійсними (неукладеними). Тому при підготовці відповідного позову потрібно встановлювати, чи є оспорювана угода укладеною та з якого моменту. Як приклад, не будуть вважатися укладеними угоди, в яких не досягнуто згоди за всіма істотними для даного виду угод умовами; не здійснено державну реєстрацію або нотаріальне посвідчення, необхідні для їх вчинення, тощо.

Договори також можуть визнаватися судом дійсними (укладеними), навіть якщо одна з сторін договору так не вважає чи не бажає вважати. Підстави для такого визнання обмежені й чітко зазначені в законі, тому вимоги зацікавленої особи про визнання дійсними договорів (угод чи інших правочинів) з інших підстав задоволенню не підлягають.

Послуга Юридичної компанії «Перша Юридична» з представництва інтересів юридичних осіб у спорах що виникають з договорів включає:

  • юридичний аналіз документів наданих клієнтом;
  • підготовка правової позиції та її узгодження з клієнтом;
  • збирання доказів (у тому числі за допомогою подачі адвокатських запитів);
  • підготовка та подача позовної заяви до суду, допомога зі сплатою судового збору;
  • представництво інтересів клієнта під час судових засідань, в тому числі підготовка та подача заяв з процесуальних питань;
  • супровід під час виконання судового рішення.

За домовленістю з клієнтом Юридична компанія «Перша Юридична» може здійснити представництво інтересів клієнта під час апеляційного та касаційного провадження.

Наша дружня команда фахівців Юридичної компанії «Перша Юридична» залюбки допоможе вам розібратися у всіх тонкощах цих непростих питань.