Захист ділової репутації

Юридична Компанія «Перша Юридична» є одною з провідних компаній, яка спеціалізується на наданні комплексних юридичних послуг в усіх аспектах підприємницької діяльності з 2008 року.

Шалений розвиток інформаційних технологій створює можливість легко поширювати неправдиву інформацію стосовно підприємства чи фізичної особи-підприємця на весь світ, що може призвести до неправомірного зловживання такою можливістю.

В більшості випадків єдиною можливістю захистити ділову репутацію є звернення за захистом до суду. Основними нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини у дифамаційних спорах щодо захисту ділової репутації, є Конституція України, Цивільний кодекс України (статті 94 та 299) а також відповідні положення законів України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформацію», інших нормативно-правових актів та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод й судових прецедентів (практики) Європейського суду з прав людини.

В таких спорах важливо правильно вибрати належну сторону, як позивача, так і відповідача, тому що нерідко позивачі припускаються помилок у цих питаннях. Наприклад, у випадках поширення інформації, яку подає посадова чи службова особа, необхідно з`ясовувати, від імені кого ця особа виступає, чи хто є належним відповідачем (і чи один він) у разі поширення оспорюваної інформації в мережі Інтернет або засобі масової інформації.

Також від правильного аналізу юридичних фактів правопорушення й вибору відповідача залежить правильність вибору компетенції суду до якого слід подавати позовну заяву – до господарського суду в порядку господарського судочинства чи до суду для розгляду в порядку цивільного судочинства.

Часто виникає необхідність правильної кваліфікації інформації, що шкодить діловій репутації, чи є така інформація  оціночним судженням чи дійсними фактами, оскільки розмежування оціночних суджень та тверджень про факти є одною з основних вимог доказування у справах про захист ділової репутації. Також потребує ретельного аналізу наявність чи відсутність юридичного складу правопорушення, яке є  підґрунтям для задоволення позову.

Не останнім питанням є й вибір способу захисту порушеного права, який належить позивачеві. Особа, право якої порушено, може обрати як загальний, так і спеціальний способи захисту свого права, визначені законом, який регламентує конкретні цивільні правовідносини (наприклад використати своє право на відповідь, на спростування неправдивої інформації, на заборону її подальшого поширення та інше).

Досить часто лише спростування недостовірної інформації не є достатнім способом захисту свої прав, тому пред’явлення вимоги про відшкодування моральної шкоди є додатковою мірою відповідальності й гарантованим правом для забезпечення захисту своїх прав згідно статті 23 Цивільного кодексу України. Окрім того, навіть якщо суб’єктивну думку, яка є оціночним судженням, висловлено в брутальній, принизливій чи непристойній формі, що принижує ділову репутацію, на відповідача може бути покладено обов’язок відшкодувати моральну шкоду.

Звернувшись до Юридичної Компанії «Перша Юридична» ви:

  • отримаєте кваліфіковану юридичну допомогу на найвищому рівні;
  • зможете заощадити свій час та запобігти зайвим нервовим потрясінням;
  • отримаєте реальну інформацію щодо перспектив судового вирішення спору;
  • адвокати Юридичної Компанії «Перша Юридична» нададуть Вам професійну правничу допомогу як при підготовці позовної заяви, так і при представництві Ваших інтересів в судовому засіданні;
  • отримаєте супровід в подальших діях щодо виконання судового рішення.

Швидко та якісно розібратися у всіх тонкощах можливого спору про захист ділової репутації, оцінити його судові перспективи й підготувати всі необхідні документи для подачі позову в суд допоможуть вам високопрофесійні спеціалісти нашої юридичної компанії «Перша Юридична».