Складання і аналіз договору поставки

ТОВ «Перша Юридична» має досвід більш як 11 років  роботи із договорами будь-якої складності та сфери дії, у тому числі, – із договорами поставки. У залежності від запиту клієнта, спеціалісти нашої компанії надають послугу із складання проекту договору поставки, або правового аналізу договору поставки, наданого клієнтом. При цьому, у випадку складання договору, він щоразу є унікальним у своєму роді, виходячи із конкретного набору вихідних даних, які надає Компанії клієнт.

У процесі надання послуги, пов’язаної саме із договором поставки, ТОВ «Перша юридична» приділяє достатньо уваги  наявності у такому договорі його істотних умов (товар та ціна), умов щодо якості продукції (предмету договору), гарантійних зобов’язань, моменту переходу права власності на товар, умов поставки товару, умов щодо відповідальності сторін та інших умов.

Для надання послуги із складання договору поставки ( а також його правового аналізу) спеціалісти ТОВ «Перша Юридична» повинні мати наступну інформацію у якості вихідних даних: 

  • специфікація товару як предмету договору поставки;
  • інформація щодо місця та способу поставки товару, Правило Інкотермс, яке повинно бути застосоване для належного виконання цього договору;
  • питання, пов’язані із ціною договору (порядок, форма оплати тощо);
  • строк дії договору;
  • інша інформація, необхідна для кваліфікованого надання такої послуги.

В доповнення до послуги із складання договору поставки, або проведення його правового аналізу, ТОВ «Перша Юридична» також пропонує потенційному клієнту послугу із здійснення авторизації («перевірки») контрагента. Така послуга представляє собою аналіз юридичної історії контрагента як підприємця за допомогою публічних державних реєстрів, а також аналіз його установчих документів, та, у випадку необхідності, додаткових документів контрагента.

Здійснення авторизації контрагента дозволяє виявити усі потенційні негативні ризики, з якими може зіткнутися клієнт Компанії у процесі ділового співробітництва із таким контрагентом. Наприклад, ризик визнання договору поставки недійсним, та/або ризик невиконання зобов’язань за договором, та/або ризик втягнення у кримінальне провадження у якості свідка тощо.

Таким чином, у процесі звернення до ТОВ «Перша Юридична» клієнт має змогу отримати послугу із проведення авторизації його майбутнього контрагента, та/або послугу із розробки проекту договору поставки, або його юридичного аналізу, а також отримання кваліфікованих рекомендацій із приводу співпраці із контрагентом.