Складання і аналіз трудового договору або трудового контракту

ТОВ «Перша юридична» вже більше 11 років надає юридичні послуги, а також послуги із кадрового супроводження господарської діяльності клієнта. Такий значний досвід надає впевненість стверджувати –  спеціалісти ТОВ «Перша Юридична» здатні успішно виконати завдання клієнта щодо складання проекту трудового договору (або трудового контракту) будь-якої складності. 

Враховуючи відсутність типової форми трудового договору, на законодавчому рівні, спеціалісти ТОВ «Перша Юридична» щоразу складають такий договір як індивідуально визначений, в залежності від  вихідної інформації наданої клієнтом Компанії, зокрема: фактичний вид господарської діяльності клієнта, у межах здійснення якої необхідне офіційне працевлаштування клієнта; 

  • сфера дії трудового договору (трудового контракту); 
  • вимоги, які пред’являються клієнтом як роботодавцем до зайняття посади; 
  • графік роботи найманого працівника; 
  • умови відпочинку; 
  • строк дії трудового договору (трудового контракту); 
  • питання, пов’язані із оплатою праці; 
  • додаткові гарантії, відмінні від встановлених КЗпП, які надаються найманому працівнику; 
  • умови надання  випробувального терміну для найманого працівника, а також інша інформація.

Щодо трудового контракту як однієї із форми трудового договору,  то станом на сьогоднішній день, необхідність його укладення передбачена для педагогічних та науково-педагогічних працівників, помічників адвоката, найманих працівників – нерезидентів, спортсменів тощо. Вкрай важливим є дотримання роботодавцем усіх вимог трудового законодавства під час складання трудового контракту, адже, трудове законодавство визначає обов’язкові умови, які повинні бути в ньому викладені, як-то: строк дії трудового контракту, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового. Спеціалісти Компанії гарантують складання для клієнта проекту трудового контракту, з урахуванням зазначених вимог. 

ТОВ «Перша Юридична» зважає на всі нюанси, які встановлені у чинному трудовому законодавстві, під час складання проекту трудового договору (трудового контракту), з урахуванням судової практики, а також вимог, які пред’являє Державна служба з питань праці України для врахування роботодавцем гарантій найманого працівника у сфері охорони та оплати праці.

Звернувшись до ТОВ «Перша Юридична», клієнт Компанії гарантовано отримає якісну послугу, результатом якої буде розроблений проект трудового договору/контракту (або аналіз трудового договору) у чіткій відповідності із трудовим законодавством та рекомендаціями ТОВ «Перша Юридична» для клієнта щодо максимального врахування та захисту його інтересів.