Складання змішаних договорів, контрактів, угод

Юридична компанія «Перша Юридична» має більш ніж 11-річний досвід складання договорів різної складності, в тому числі змішаних договорів (угод, контрактів). Змішаним договором в розумінні чинного законодавства є договір, який містять елементи різних видів договорів. Існування змішаних договорів зумовлене перш за все існуванням принципу свободи договору між сторонами та визначенні його умов на розсуд сторін, за умови дотримання вимог законодавства звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. 

Участь юриста у підготовці змішаних видів договорів є вкрай необхідною, адже вимоги до вказаних договорів чітко в законодавстві не передбачені, що потребує аналізу норм чинного законодавства в залежності від того, елементи яких договорів буде містити конкретний договір та професійного «поєднання» вказаних видів договорів в одному документі (змішаному договорі), що убезпечить потенційного клієнта від виникнення можливих ризиків у майбутньому. Так, наприклад, досить часто на практиці під час поставки товару (продукції) незалежно від призначення виявляється, що постачальник окрім поставки здійснює також і монтаж поставленої продукції. Це зумовлює необхідність передбачити в змішаному договорі всі істотні умови договору властиві як для договору поставки, так і для договору підряду, кваліфіковано та грамотно прописавши та поєднавши всі умови вказаних договорів з урахуванням всіх вимог чинного законодавства та особливостей майбутніх правовідносин між сторонами.

Перші ніж приступити до виконання завдання на розробку змішаного договору фахівці «Перша Юридична» запитують від клієнта всю вихідну інформацію, необхідну для його розробки, а також максимально враховують побажання клієнта, імплементуючи їх до вимог чинного законодавства. Отримання максимально вичерпної вихідної інформації від клієнта дає змогу максимально захистити інтереси клієнта, що є пріоритетним завданням для компанії «Перша Юридична».

В доповнення до розробки або аналізу змішаних договорів, ми пропонуємо своїм клієнтам (в разі їх бажання) провести авторизацію «перевірку» контрагента, з яким клієнт планує побудувати партнерські відносини. Така послуга представляє собою аналіз юридичної історії контрагента як суб’єкта господарювання за допомогою публічних державних реєстрів (в тому числі наявності щодо нього судових спорів, відкритих виконавчих проваджень), а також аналіз його установчих документів, та, у випадку необхідності, додаткових документів контрагента, що в майбутньому є запорукою благонадійності та добросовісності майбутнього партнера.