Розірвання договорів, внесення змін та визнання їх недійсними

З 2008 року Юридична Компанія «Перша Юридична» успішно працює захищаючи інтереси своїх клієнтів. Фахівці нашої Компанії мають значний досвід вирішення спорів в досудовому й судовому порядку.

В наш час ринкова ситуація змінюється доволі швидко, що напряму впливає на можливість належного виконання умов уже укладених угод (особливо довгострокових) однією зі сторін договору. Тому часто виникає необхідність внесення змін до договору з метою приведення його умов до нових реалій, що склалися, або, навіть, необхідність дострокового розірвати договір. Окрім того, навіть укладені угоди, на які одна з сторін покладає великі надії, можуть бути визнані недійсними.

Підставою для зміни чи розірвання договору може бути взаємна домовленість сторін або одностороннє волевиявлення, якщо воно передбачене в укладеному договорі, а також норми прямої дії чітко прописані у відповідних законах, які регулюють правовідносини певного виду. Окрім того, договір може бути достроково розірваний чи змінений за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Слід зазначити, що далеко не кожне порушення умов договору може вважатися істотним. Тому потрібно чітко визначити наступне:

  •  які саме умови є істотними для відповідного виду договору за законом і які додаткові умови сторони визначили як істотні в тексті договору;
  • чи порушила винна сторона свої зобов’язання й які саме зобов’язання були порушені;
  • чи є причинно-наслідковий зв’язок між порушеною нормою і завданою шкодою й чим він підтверджується тощо.

Недійсні правочини поділяються на нікчемні, недійсність яких встановлена законом і які не породжують будь-яких результатів, які сторони хотіли досягти, і оспорювані, які можуть бути визнані недійсними лише в судовому порядку за позовом однієї з сторін чи іншої зацікавленої особи. Зокрема, до оспорюваних угод можна віднести такі, які укладені під впливом помилки, обману, насильства, погрози, зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною, тяжких обставин і наявності їх безпосереднього зв’язку з волевиявленням другої сторони, правочин юридичної особи, вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії) чи з перевищенням (відсутністю) повноважень  у її представника тощо.

Правові наслідки таких угод настають лише у формах, передбачених законом, – у вигляді повернення становища сторін у початковий стан (реституції), припинення  зобов’язання на майбутнє тощо.

Навіть при вирішенні звичайного господарського спору суд вправі встановити факт того, що зміст угоди, стосовно виконання якої й виник спір, суперечить законодавству, чинному на момент укладення такої угоди, й він вправі сам, за власною ініціативою, визнати таку угоду недійсною повністю або у певній частині, що може призвести до неочікуваних негативних наслідків для одної чи обох сторін.

Договори також можуть визнаватися судом дійсними (укладеними), навіть якщо одна з сторін договору так не вважає чи не бажає вважати. Підстави для такого визнання обмежені й чітко зазначені в законі, тому вимоги зацікавленої особи про визнання дійсними договорів (угод чи інших правочинів) з інших підстав задоволенню не підлягають.

Послуга Юридичної компанії «Перша Юридична» з представництва інтересів фізичних осіб у спорах, що виникають зі зміни, розірвання чи визнання недійсними договорів включає:

  • юридичний аналіз всіх необхідних документів, наданих клієнтом;
  • підготовка правової позиції та її узгодження з клієнтом;
  • збирання доказів (у тому числі за допомогою подачі адвокатських запитів);
  • підготовка та подача позовної заяви до суду, допомога зі сплатою судового збору.

За домовленістю з клієнтом Юридична компанія «Перша Юридична» може здійснити представництво інтересів клієнта під час судових засідань, апеляційного та касаційного провадження, а також під час процедури виконання судового рішення.

Рекомендуємо завчасно звертатися за професійною правовою допомогою до Юридична компанія «Перша Юридична» ще до укладення договору задля своєчасного усунення можливих порушень чи ризиків і щоб мати максимальне підґрунтя, передбачене в договорі, для можливого захисту своїх інтересів в суді. Наша дружня команда професійних юристів Юридичної компанії «Перша Юридична» залюбки допоможе вам розібратися у всіх тонкощах цих непростих питань.