Спори про примусове виконання умов договору в натурі

З 2008 року Юридична Компанія «Перша Юридична» успішно працює, захищаючи інтереси своїх клієнтів. Фахівці нашої Компанії мають значний досвід вирішення спорів щодо примусового виконання умов договору в натурі в досудовому й судовому порядку.Обравши нас, Ви отримаєте сервіс найвищого рівня й будете впевнені, що на захисті Ваших інтересів знаходяться професіонали найвищого ґатунку.

Укладаючи певну угоду, кожна з сторін бажає досягти певних бажаних наслідків, то присудження до виконання обов’язку в натурі є найпоширенішим способом захисту своїх прав і законних інтересів, передбаченим статтею 16 Цивільного кодексу України.

Під виконанням обов’язку в натурі розуміється здійснення саме таких дій, які боржник мав би вчинити згідно договору, тобто:  сплатити грошові кошти; передати майно; надати послугу; здійснити роботи; вчинити певні дії; відновити ушкоджене майно; замінити неякісні чи невідповідні товари (речі) тощо.

Звернення до суду задля примусу боржника виконати зобов’язання в натурі свідчить про те, що боржник порушив умови договору й цим міг призвести до настання у кредитора негативних наслідків (шкоди, збитків). До збитків законодавець відносить втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням (зменшенням вартості) майна, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки) та доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Тому вимоги щодо відшкодування збитків, інші способи відшкодування майнової шкоди та моральної (немайнової) шкоди, як способи захисту своїх прав, зазвичай, використовуються разом з вимогою виконати зобов’язання в натурі.

Послуга Юридичної компанії «Перша Юридична» з представництва інтересів фізичних осіб у спорах про примусове виконання умов договору в натурі включає:

  • юридичний аналіз всіх необхідних документів, наданих клієнтом;
  • підготовка правової позиції та її узгодження з клієнтом;
  • збирання доказів (у тому числі за допомогою подачі адвокатських запитів);
  • підготовка та подача позовної заяви до суду, допомога зі сплатою судового збору;
  • консультація щодо процедури виконання судового рішення.

За домовленістю з клієнтом Юридична компанія «Перша Юридична» може надати клієнту професійну правничу допомогу адвоката під час судових засідань, апеляційного та касаційного провадження.

Команда професіоналів Юридичної компанії «Перша Юридична» завжди до ваших послуг й захистить ваші права на найвищому рівні.